Transaktiotulostaminen

Välitä viesti

kustannustehokkaasti ja vastuullisesti

Välitä digitaalinen ja paperinen posti asiakkaallesi kustannustehokkaasti ja vastuullisesti. Monikanavaisen tuotantopalvelumme avulla varmistat, että laskut, sopimukset, kirjeet ja muut liiketoimintasi viestit tavoittavat asiakkaasi varmasti, kustannustehokkaasti ja ympäristövaikutukset minimoiden.

”Edita Prima hoitaa luotettavasti jäsenmaksulaskujen tulostuksen ja toimituksen, jäsenen laskutusosoitteesta riippuen joko paperisena tai sähköisenä laskuna.”

Seija Pohjantuuli

Markkinointipäällikkö, Veronmaksajain Keskusliitto ry

Tehokkaaksi optimoitu jakelu laskee kustannuksia merkittävästi

Kuten hyvin tiedetään, niin paperikirjeiden kallein ja aikaa vievin vaihe on niiden toimittaminen perille vastaanottajille.  Palvelumme tuo runsaasti jakeluun liittyviä säästöjä. Esimerkiksi kirjekuoren kokoa tai tulostuspaperin paksuutta optimoimalla pienennetään paperikäyttöä ja alennetaan lähetettävien kirjeiden yksikköpainoa, mikä pienentää paperipostin kokonaiskustannuksia.

Yli 160 vuoden ajan me olemme auttaneet yrityksiä ja organisaatioita kommunikoimaan paremmin. Painotuotteet ovat  yksi erikoisosaamista vaativista palveluistamme ja olemme ylpeitä ainutlaatuisesta printtihistoriastamme. Ymmärrämme myös, että maailma on muuttunut. Tarjoammekin entistä tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää transaktiotulostamista. Opastamme asiakkaitamme tekemään vastuullisia valintoja, joiden avulla minimoidaan raaka-ainekäytön ja kuljetusten tuottamat ympäristövaikutukset.

”Veikkauksella tehdään aktiivista yhteistyötä, kehitetään yhteisiä ohjaus- ja johtamismalleja sekä muodostetaan tiiviitä kumppanuuksia tärkeimpien palveluiden tuottajien kanssa. Edita Prima on yksi tärkeimmistä Veikkauksen strategiaa tukevista kumppanuuksista. Yhteistyö on saumatonta, lisäarvoa tuottavaa sekä varsin hauskaa.”

Lauri Noro

General Manager, POS Services and Logistics, Veikkaus

1. Autamme sinua tekemään ympäristöystävällisiä tulostusvalintoja

Standardoidun ja automatisoidun palvelumme ansiosta transaktiotulostaminen on entistä ympäristöystävällisempää. Tehokkaaksi optimoitu tuotanto- ja jakeluketjumme vähentää paperin kulutusta ja minimoi kielteisiä ympäristövaikutuksia. Hiilijalanjäljen kompensoinnin ansiosta toimituksemme ovat ilmastoneutraaleja.

Lue lisää → Täydellisen optimaalinen ja kustannustehokas tulostuspalvelu

2. Digitaalinen posti tekee tiedonkulusta nopeampaa ja turvallisempaa

Digitaalisen postin käyttöönotto vähentää merkittävästi yritysviestinnässä käytettävien painettujen materiaalien ja fyysisen kuljettamisen tarvetta. Itse viestiminen on digitaalisessa postissa perinteiseen paperipostiin verrattuna luotettavampaa, nopeampaa ja edullisempaa. Laskut, kirjeet, asiakirjat ja muut dokumentit tavoittavat ihmiset aivan kuten ennenkin, mutta ilman fyysisen jakelun aiheuttamaan viivettä ja epävarmuutta.

Lue lisää → Vastuullisuuden vallankumous digitaalisen postin avulla

3. Optimoidut tulostus- ja jakeluratkaisut tuovat miljoonien eurojen säästöjä

Tällä hetkellä osa yrityksistä painattaa yksinkertaisesti liikaa, aiheuttaa paperihukkaa  tehottomalla sivuasettelulla tai esimerkiksi käyttämällä tarpeettomasti yksipuolista tulostusta. Tehokkaalla sivuasettelulla ja optimoidulla, standardimateriaaleja hyödyntävällä tuotantoprosessilla on lukuisia mahdollisuuksia kustannusten pienentämiseen. Merkittävimmät rahalliset säästöt syntyvät jakeluoptimoinnilla, jossa paperiposti jaetaan edullisimman jakeluoperaattorin kautta. Autamme sinua tehostamaan paperiviestintää ja tekemään siitä monikanavaista. Ratkaisumme tuottaa toimintakustannuksiin jatkuvia säästöjä, alentaa ympäristövaikutuksia ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Lue lisää → Datapohjaisen sisällön ja jakeluratkaisuiden optimoinnilla säästöjä ja parempia asiakaskokemuksia

Tehokas toimintamallimme

  • Vaihe 1: Lähtötilanteen selvittäminen

  • Vaihe 2: Ratkaistavien ongelmien tarkka määrittely

  • Vaihe 3: Käytettävissä olevan painettua sisältöä koskevan datan tarkka analysointi

  • Vaihe 4: Strategisen suunnitelman kehittäminen prosessien korjaamiseksi

  • Vaihe 5: Taiton, painatuksen, postituksen ja jakeluketjujen optimointi

  • Vaihe 6: Kattavan, informatiivisen ja kannattavuutta parantavan loppuraportin esittely

Haluamme aivan ehdottomasti auttaa sinua transaktiotulostamisessa

Lähetä viesti