Vastuullisuus

RAKENNAMME KESTÄVÄÄ LIIKETOIMINTAA AVOIMUUDELLA, LUOTTAMUKSELLA, YHTEISTYÖLLÄ JA ITSEKRIITTISYYDELLÄ

Mahdollistamme vastuullisuudella tuloksellisen ja reilun liiketoiminnan

Edita Priman vastuullisuusajattelun lähtökohtana on kestävään liiketoimintaan ja kannattavaan kasvuun ohjaavat ESG-kriteerit, mikä tarkoittaa, että otamme kaikessa toiminnassamme huomioon taloudellisen tuloksen lisäksi myös ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin. Olemme olleet hiilineutraali toimija vuodesta 2010 lähtien ja ensimmäisen virallisen ympäristöraportin julkaisimme jo vuonna 2004. Konkreettista vastuullisuusmuutosta edistävänä toimijana kannamme yhteiskunnallisen vastuumme ja haluamme huolehtia tulevien sukupolvien elinoloista ja kohtelemme aina reilusti omia työntekijöitämme, asiakkaitamme sekä yhteistyökumppaneitamme.

Vastuullisuustyömme tavoitteena on tukea vihreää siirtymää, pienentää aina ensisijaisesti omasta toiminnastamme aiheutuvia päästöjä sekä kannustaa myös sidosryhmiämme entistä ympäristöystävällisempään liiketoimintaan. Hiilijalanjäljen vähentämisen lisäksi huolehdimme sujuvasta asiakasviestinnästä, nykyaikaisesta tietoturvasta, kattavasta tietosuojasta, reiluista työehdoista, säännöllisistä asiakastyytyväisyyskyselyistä, omien eettisten toimintaohjeidemme noudattamisesta sekä henkilöstömme kouluttamisesta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Me Edita Primassa uskomme, että maapalloa ja ihmiselämää kunnioittava tuloksellinen liiketoiminta on saavutettavissa ja että se rakentuu poikkeuksetta avoimuudelle, luottamukselle ja välittämiselle.

Nyt jos koskaan on aika tehdä kestävää yhteistyötä.

Pitkäjänteinen vastuullisuustyömme perustuu ESG-kriteereihin

ESG on englanninkielisistä sanoista environment, social ja governance koostuva kansainvälisesti vakiintunut lyhenne, jolla viitataan yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan. Sitoutumalla ESG-kriteereihin pitkäjänteisesti, voidaan tehdä kokonaisvaltaisesti vastuullista ja tuloksellista liiketoimintaa.

YMPÄRISTÖVASTUU:
HIILIJALANJÄLJEN PIENENTÄMINEN

Vähennämme omia ja asiakkaidemme ympäristövaikutuksia tekemällä toiminnassamme systemaattista ympäristötyötä. Yksi tärkeä askel on ollut siirtyminen uusiutuvin luonnonvaroin tuotettuun sähköön. Olemme olleet hiilineutraali yritys vuodesta 2010 lähtien. Hiilineutraalius perustuu ensisijaisesti hiilijalanjäljen mittaamiseen, jatkuvaan pienentämiseen, raportoimiseen ja toissijaisesti kompensaatioihin.

SOSIAALINEN VASTUU:
KASVUN JA YHTEISTYÖN KULTTUURI

Olemme sitoutuneet rakentamaan yrityskulttuuria, joka tarjoaa henkilöstöllemme mahdollisuuksia kehittää osaamistaan sekä tukee inspiroivaa johtajuutta ja oikeudenmukaista palkitsemista. Tavoitteena on luottamukseen ja läpinäkyvyyteen perustuva yhteisö. Koulutamme henkilöstöämme, mittaamme työhyvinvointia säännöllisesti, raportoimme tuloksista avoimesti ja käytössämme on myös väärinkäytösten raportointiin tarkoitettu whistleblowing-kanava. Toimintaperiaatteemme ovat tärkeä osa arkeamme, jotka kehittävät ja rakentavat kulttuuriamme.

HYVÄ HALLINTOTAPA:
LÄPINÄKYVÄ TOIMINTA

Kunnioitamme aina hyvän hallintotavan periaatteita. Noudatamme lakisääteisiä vaatimuksia ja viestimme liiketoiminnastamme läpinäkyvästi ja avoimesti. Vastuullisuustoimenpiteemme noudattavat virallisesti tunnustettuja, kansainvälisiä toimintaperiaatteita, ohjeita ja standardeja, kuten YK:n Global Compact -periaatteita ja ISO 14001 -ympäristöjohtamisstandardia. Edita Primalle on myös myönnetty tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ISO/IEC 27001:2013 -sertifikaatti. Jatkuva seuranta, hyvä asiakasviestintä, korkea asiakastyytyväisyys ja ajanmukainen tietoturva ovat erityisesti tulevaisuudessa onnistumisemme edellytyksiä.

TALOUDELLINEN VASTUU:
KANNATTAVA KASVU

Pyrimme harjoittamaan kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa ja tarjoamaan asiakkaillemme luotettavia ja laadukkaita tuotteita ja palveluita. Tavoitteemme on ylläpitää pitkäaikaisia kumppanuussuhteita. Toimimme tehokkaasti tähdäten pitkän aikavälin kannattavuuteen ja kasvuun. Tehokas sisäinen valvonta turvaa tiedon luotettavuuden, ja säännöllisen riskien seurannan avulla pystymme reagoimaan tilanteisiin ajoissa ja hallitsemaan riskejä.

Olemme sitoutuneet johtamaan liiketoimintaamme vastuullisesti, kunnioittamaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta sekä varmistamaan hyvän hallintotavan kaikessa toiminnassamme.
- HEIKKI AUTIO, Edita Priman toimitusjohtaja

Näin pienennämme hiilijalanjälkeämme

Edita Prima on tehnyt kestävää liiketoimintaa tukevia konkreettisia tekoja jo noin 20 vuotta. Ensimmäinen virallinen ilmastoraporttimme julkaistiin vuonna 2004. Olemme olleet hiilineutraali yritys vuodesta 2010 lähtien, mikä perustuu hiilijalanjäljen mittaamiseen, sen pienentämiseen, tarkkaan raportoimiseen ja lopulta päästöjen kompensointiin.

Tavoitteenamme on pienentää kaikesta toiminnastamme aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Suurimmat päästömme syntyvät tuotannosta, joten pyrimme kehittämään tuotannon toimintaa sellaiseksi, että se kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Tästä syystä seuraamme oman toimintamme vaikutuksia vuosittain sekä opastamme asiakkaitamme asiakasviestinnän tehostamisessa tavoitteena minimoida paperin käyttöä tai syntyvän hukkamateriaalin määrää. Vastuullisuustoimet perustuvat siis aina ensin hiilijalanjäljen minimointiin ja sen todentamiseen raportoinnilla. Lopuksi hyvitämme päästöjä kompensoimalla, eli ostamme ilmastoyksiköitä vapaaehtoisilta hiilimarkkinoilta. South Pole Group verifioi laskelmamme ja on myöntänyt Edita Primalle oikeuden ilmastoneutraaliussertifikaattiin.

1

Sekä tuotantolaitoksemme että toimistomme käyttävät uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä.

2

Lisäämme tuotantomme tehokkuutta.

3

Panostamme energiatehokkuuden parantamiseen, esimerkiksi tuotantolaitoksen valaistusjärjestelmät ja jätepaperin käsittelyjärjestelmät onuusittu energiatehokkaiksi.

4

Pyrimme valitsemaan yhteistyökumppaneita, jotka todistetusti toimivat vastuullisesti.

5

Opastamme asiakkaitamme tekemään ympäristöä mahdollisimmanvähän kuormittavia valintoja.

6

Vähennämme liikematkoja videoneuvottelujen avulla.

7

Vähennämme kodin ja työpaikan välisiä matkoja tekemällä etätyötä ja pitämällä videokokouksia.

8

Työsuhdeautokäytäntömme tukevat hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.

9

Tuemme rahallisesti työntekijöidemme julkisen liikenteen käyttöä työmatkoilla ja tarjoamme polkupyöräedun kaikille työntekijöillemme.

10

Kompensoimme hiilidioksidipäästöjä rahoittamalla YK:n valvomia puhtaan kehityksen mekanismin hankkeita.

11

Käytämme Suomessa joko ympäristökompensoituja kuljetuspalveluja tai kompensoimme muiden kuljetusten aiheuttamat päästöt.

12

Tarjoamme henkilöstöllemme koulutusta ympäristöasioissa.

Kestävä liiketoiminta edellyttää avointa raportointia

Vuosikertomus 2022

Me Edita Primassa uskomme, että sekä luontoa että ihmisiä kunnioittava kestävä ja tuloksellinen liiketoiminta on mahdollista, ja että se rakentuu käyttämämme ESG-mallin mukaisesti ympäristövastuulle, sosiaaliselle vastuulle ja hyvälle hallintotavalle. Tutustu uusimpaan vuosikertomukseemme.

Ympäristöraportti 2023

Edita Prima on tehnyt ympäristöystävällisempää liiketoimintaa tukevia toimenpiteitä jo 20 vuotta. Ensimmäinen virallinen ilmastoraporttimme julkaistiin 2004. Haluamme olla myös jatkossa kestävän kehityksen edelläkävijä ja parantaa vastuullisuusajatteluamme entisestään. Tuorein ympäristöraporttimme kertoo toimintamme ympäristövaikutuksista ajanjaksolla 1.1.–31.12.2023.

Ilmastoraportti 2022

Edita Prima on ollut hiilineutraali yritys vuodesta 2010 lähtien. Ilmastoneutraalius edellyttää yrityksen toiminnasta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen kartoittamista ja toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi sekä päästöjen kompensointia. Englanninkielinen ilmastoraporttimme kertoo toimintamme seurauksena syntyneiden kasvihuonekaasupäästöjen (GHG) vaikutuksista ajanjaksolla 1.1.–31.12.2022.

Haluamme olla vastuullisen liiketoiminnan edelläkävijä omalla toimialallamme Suomessa.

1. Sertifioitu ympäristöjärjestelmä: Edita Priman tuotantolaitos Helsingissä on sertifioitu kansainvälisen ISO 14001 -ympäristöjohtamisstandardin mukaisesti.
Suhtaudumme kaikkiin ympäristö- ja turvallisuusasioihin vastuullisesti, vakavasti ja huolellisesti. Tavoitteenamme on jatkuvasti pienentää toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia.
2. Tietoturvasertifiointi: Kiwa Inspecta on myöntänyt kansainvälisen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ISO/IEC 27001:2013-sertifikaatin Edita Primalle.
Olemme yrityksenä sitoutuneet jatkuvaan tietoturvan parantamiseen ja toimintamme kehittämiseen. Edita Priman liiketoiminnassa asiakkaiden tietojen käsittelyn luotettavuus on kriittisen tärkeää. Korkea tietoturvan taso on olennainen osa yhtiön kestävyyden hallintaa, riskienhallintaa ja liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaa.
3. Laatusertifiointi: Edita Priman ISO 9001:2015 -johtamisjärjestelmä kattaa yrityksen kaikki toiminnot.
Noudatamme kaikessa toiminnassamme laatupolitiikan ja toimintajärjestelmien perusperiaatteita. Seuraamme asettamiemme tavoitteiden toteutumista ja olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen. Tärkeimpänä tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme korkealuokkaisia palveluita ja tuotteita.
4. EcoVadis-kultataso: Vastuullisuusarvioitsija EcoVadis on myöntänyt Edita Priman vastuullisuustyölle kultatason luokituksen, jonka saa vain 5 prosenttia yli 75 000 arvioidusta yrityksestä.
EcoVadiksen arvion mukaan ympäristö ja ilmasto, työntekijät ja ihmisoikeudet, eettiset toimintatavat sekä kestävä hankinta -kategorioiden osaamisemme ovat kaikki vastuullisella tasolla.
5. Ilmastoneutraaliussertifikaatti: Edita Primalla on South Pole Groupin myöntämä ilmastoneutraalin yritystoiminnan sertifikaatti.
Olemme pystyneet vähentämään toimintamme aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä ja kompensoineet jäljellä olevat päästöt rahoittamalla YK:n valvomia puhtaan kehityksen mekanismin hankkeita.
6. Joutsenmerkki: Edita Priman Helsingin-tuotantolaitoksella on oikeus käyttää Joutsenmerkkiä.
Painotuotannon ympäristövaikutukset on otettu huomioon koko tuotantoketjussa. Sekä käytetyt materiaalit että tuotantoprosessimme täyttävät Joutsenmerkin kriteerit.

Haluatko tietää lisää vastuullisuusajattelustamme?

Lähetä viesti