Vaalit

Järjestä

organisaatiollesi

onnistuneet vaalit

Edustajistovaaleilla on tärkeä rooli osuuskuntien ja järjestöjen hallintomallissa ja yhteisöllisyydessä. Vaalipalvelumme ansiosta suunnittelet ja järjestät vaalijärjestyksesi mukaiset vaalit luotettavasti ja turvallisesti. Kokeneen projektijohtomme ja asiantuntijoidemme avulla varmistat organisaatiollesi onnistuneet vaalit.

”Edita Prima kehittää vaalipalveluitaan jatkuvasti. Tämän kehitystyön myötä S-ryhmän osuuskaupat ovat saaneet käyttöönsä monipuolisemman vaalikokonaisuuden. Olemme tyytyväisiä yhteistyöhömme 19 osuuskaupan edustajiston vaaleissa ja yhteistyömme jatkuu myös tulevaisuudessa.”

Marjaana Saarikoski

Marjaana Saarikoski Yhteysjohtaja, SOK

Yhdistämme netti- ja postiäänestyksen toimivaksi kokonaisuudeksi

Vuodesta 2012 lähtien olemme auttaneet kymmeniä suomalaisia asiakkaita erilaisten vaalien suunnittelussa, pilotoinnissa ja toteutuksessa. Asiakkaidemme joukossa on yli 170 eri osuuskuntaa, ammattiliittoa, yritystä, järjestöä, pankki- ja rahoituslaitosta tai muuta vastaavaa tahoa. Monikanavainen äänestys- ja vaalipalvelumme yhdistää netti- ja postiäänestyksen yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi ja sisältää kaikki olennaiset vaiheet ehdokkaiden asettamisesta sähköiseen ehdokasvertailuun, tulosten julkistamiseen ja niiden analysointiin.

Parannamme luotettavuutta ja minimoimme inhimilliset virheet

Olemme viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittäneet palvelujamme luoden uusia ratkaisuja vaaliprosessien hallinnan parantamiseksi. Niiden avulla voimme tarjota kunkin asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvan palvelukokonaisuuden. Vaalipalvelumme hallintamalli yhdistettyinä monipuolisiin sovelluksiin vähentää manuaalisen työn tarvetta, lisää luotettavuutta ja takaa vaalien virheettömyyden. Näin takaamme tehokkaasti järjestetyt ja virheettömät vaalit.

Ammattitaitoinen projektijohtaminen varmistaa erinomaisen lopputuloksen

Osuuskuntavaalit tai muut vastaavat eri organisaatioiden, yritysten tai järjestöjen sisällä pidettävät vaalit järjestetään yleensä joka kolmas tai joka viides vuosi. Useiden vuosien mittainen vaalikausi johtaa tyypillisesti siihen, että edellisissä vaaleissa käytetyt ratkaisut ovat teknisesti vanhentuneita. Seuraamme digitaalisten palveluiden kehitystä ja varmistamme että asiakkaillamme on käytössä aina toimivat ja modernit vaaliratkaisut. Silti on tärkeää muistaa, että ensiluokkaisen ja luotettavan teknologian tueksi tarvitaan ammattitaitoista projektijohtamista. Kokemuksellamme autamme asiakkaitamme tunnistamaan ja ennakoimaan riskejä. Varmistamme että kaikki vaalien tekniseen toteuttamiseen vaadittavat yksityiskohdat tulee huomioitua ajoissa ja tarjoamme vaihtoehtoisia ratkaisuja erityisesti erilaisten viestinnällisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Keskeiset ominaisuudet:

 • Toisiinsa integroidut palvelut

 • Digitaalinen ehdokashankinta ja -vertailu

 • Vahva tunnistautuminen

 • Äänestysoikeuden automaattinen tarkistus

 • Asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin muokattavat palvelut

 • Mobiililaitetoimivuus

 • Luotettavat ja turvalliset hallintatyökalut

 • Helposti kohdennettavat vaalikampanjat

 • Manuaalista työtä ja inhimillisiä virheitä vähentävät ratkaisut

 • Netti- ja postiäänien yhdistäminen

 • Tuplaäänestyksen mahdollisuuden eliminointi

 • Reaaliaikainen äänestysseuranta ja nopea tulosten raportointi

Digitaalinen sovelluksemme nopeuttaa ehdokasasetteluvaihetta ratkaisevasti ja varmistaa toimivan kokonaisprosessin

Ilman ehdokkaita ei voi olla vaaleja. Se on tosiasia, jota vastaan ainakin demokratiaan uskovissa maissa on hankala argumentoida. Siksi on tärkeää, että ehdokashankinta- ja asetteluvaihe on hoidettu luotettavasti. Olemme korvanneet analogiset hakulomakkeet helppokäyttöisellä digitaalisella sovelluksella, joka tarkastaa ehdokkaiden vaalikelpoisuuden ja tallentaa heidän tietonsa vaalitietokantaan. Tämä nopeuttaa ehdokasasettelua merkittävästi ja vähentää oleellisesti virheitä ehdokaslistoilla.

Ilman kunnon viestintästrategiaa yksikään vaali ei voi onnistua optimaalisesti

Vaalikoneen avulla äänestäjät pystyvät kätevästi etsimään hyödyllistä tietoa ehdokkaista avainsanojen, kysymysten ja aihetunnisteiden avulla. Äänestäjille pystytään myös lähettämään datan avulla tarkasti kohdennettuja viestejä toivottuina ajankohtina. Tehokas viestintästrategia houkuttelee ehdokkaita ja lisää äänestysvilkkautta merkittävästi.

Teknologiamme takaa vaalisalaisuuden ja eliminoi tuplaäänten mahdollisuudet

Automaattinen tarkistusprosessimme takaa vaalisalaisuuden säilymisen ja varmistaa, ettei yksikään äänestäjä voi äänestää useammin kuin kerran. Onnistunut vaaliprosessi vaatii tuekseen myös hyvin toteutetun sisällöntuotannon. Hoidamme tarvittaessa kaikkien vaaleihin liittyvien aineistojen tuottamisen ehdokasjulisteista ja postivaalimateriaaleista lähtien ja suunnittelemme ja toteutamme myös ehdokkaiden vaalisivustoilla näkyvän mainonnan. Pystymme myös toimittamaan vaalipaikoille äänestyskojuja, vaaliuurnia ja muuta tarvittavaa kalustoa. Automatisoidut taitto- ja ulkoasusuunnittelupalvelumme säästävät manuaalisia työtunteja ja vähentävät inhimillisten virheiden mahdollisuutta.

Haluamme aivan ehdottomasti auttaa sinua monikanavaisten vaalien järjestämisessä

Lähetä viesti