Blogi

Kirjoittaja: Kati Budén / Marketing Communication Manager
Julkaisupäivä: 2023-09-21

Ympäristöraportti 2022: kestävä liiketoiminta rakentuu avoimuudelle ja jatkuvalle kehittämiselle

Jaa:

Me uskomme, että ympäristömme hyvinvointi tarjoaa mahdollisuuden parempaan. Voimme saada paremman elämänlaadun vähäisemmillä ympäristövaikutuksilla nyt ja tulevaisuudessa. Vastuullisilla valinnoilla voimme hakea tehokkuutta toimintoihin, luoda uutta strategiaa ja innovoida uusia liiketoimintaratkaisuja.

Ympäristömme vaatii vastuunkantajia ja siksi me Edita Primalla aloitimme toimintamme ympäristövaikutusten tarkastelun ja kehittämisen jo vuonna 2004. Ilmastoneutraali yritys olemme olleet kesäkuusta 2010 alkaen. Sertifikaatin on myöntänyt South Pole Group. Ilmastoneutraalius edellyttää yrityksen toiminnasta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen kartoittamista ja toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi sekä päästöjen kompensointia. 

Vuoden 2022 ympäristöraportti on julkaistu ja raportin tulokset ovat jälleen erinomaiset 

Vastuunkanto ympäristöasioissa vaatii selkeät päämäärät, jotta tiedetään, mitä kohti teemme parannuksia. Vuosittain julkaistavassa ympäristöraportissa kuvaamme yrityksen ympäristötavoitteet ja toimenpiteet sekä raportoimme asetettujen tavoitteiden onnistumisesta. 

Meille tärkeimmiksi ympäristöpäämääriksi on valittu neljä painopistealuetta, joissa kaikissa pyritään jatkuvaan parantamiseen: 

  1. ekologisesti kestävät hankinnat

  2. jätteen minimointi

  3. hiilijalanjäljen minimointi

  4. energiatehokkuus

Onnistumme jälleen vuonna 2022 saavuttamaan merkittäviä tuloksia jätteen minimoinnin sekä energiatehokkuuden osalta. Kokonaisjätemäärä Edita Primassa sekä absoluuttisesti mitattuna että suhteessa paperin kulutukseen saavutti yli 10 vuoden seurantajakson alhaisimman arvon. Tämän lisäksi onnistuimme vähentämään yli 40 % vaarallisen jätteen määrää verrattuna edelliseen vuoteen. Energiatehokkuutta onnistuimme parantamaan alentamalla sähkönkulutusta yli 20 % ja kaukolämmön kulutusta 35 % edelliseen vuoteen verrattuna. 

Voit tutustua tarkemmin Edita Priman vuoden 2022 ympäristöraporttiin tämän linkin takaa. Raportti aukeaa suoraan selaimessa, joten sitä ei tarvitse ladata. 

Hiilijalanjäljen minimoinnilla ilmastoneutraaliksi yritykseksi jo vuonna 2010

Ilmastonmuutos on suurin yksittäinen uhka kestävälle kehitykselle ja sitä pyritään torjumaan rajoittamalla kasvihuonekaasupäästöjä (pääasiassa hiilidioksidia). Yrityksen vaikutusta ilmastonmuutokseen kuvaa niin sanottu hiilijalanjälki, joka kertoo yrityksen toiminnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt. Edita Primalla panostamme jatkuvasti hiilijalanjälkemme pienentämiseen ja näin ollen toimintamme kestävään kehittämiseen. 

Edita Priman hiilijalanjälkilaskelmat kattavat suorat kasvihuonekaasupäästöt, ostetun energian tuotannosta aiheutuneet epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt sekä muiden epäsuorien kasvihuonekaasupäästöjen luokasta liikematkat ja kuljetukset. South Pole Group on verifioinut laskelmat ja myöntänyt Edita Primalle ilmastoneutraaliussertifikaatin. Laskenta noudattaa GHG protokollaa. 

Edita Priman hiilijalanjäljen laskenta on tullut viime vuosina selvästi aikaisempaa kattavammaksi ja esimerkiksi vuonna 2022 raaka-aineet liitettiin ensimmäisen kerran mukaan laskentaan. Merkittävimmät päästölähteet vuonna 2022 olivat raaka-aineet (54 % kaikista päästöistä), kuljetukset (31 % päästöistä) ja kaukolämpö (7 % päästöistä). Nämä kolme päästölähdettä edustavat yli 90 % kokonaispäästöistä. Tarkemmin Edita Priman hiilijalanjäljestä vuosilta 2008-2022 löydät ympäristöraportistamme.

Raportoinnilla varmistetaan vastuunkanto myös tulevaisuudessa

Ympäristövastuu vaatii avoimuutta, luottamusta ja yhdessä tekemistä kestävän tulevaisuuden eteen. Vastuullisuus ei ole yritykselle enää vaihtoehto vaan elinehto. Ympäristöstämme huolehtiminen on meidän kaikkien vastuulla ja myös lainsäädännön keinoin pyritään parantamaan yritysten ympäristöraportointia. 

EU:n kestävyysraportointidirektiivin soveltaminen alkaa ensi vuoden alussa, ja sen myötä yritysten pitää kuvata toimintansa vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan entistä läpinäkyvämmin. Vaikka raportointivelvollisuus koskee pääsääntöisesti vain suuria yrityksiä, monet pk-yrityksistä ovat osa isompien firmojen arvoketjuja. Vahvistaakseen omaa kestävyyttään raportointivelvolliset yritykset saattavat alkaa karsia toimittajia ja alihankkijoita, joista ei ole saatavilla läpinäkyvästi tietoa (Ympäristöministeriö, 2023).

Kansainvälisten hyvien käytäntöjen mukaisesti kaikkien yritysten tulisi ensisijaisesti vähentää omia päästöjään ja pienentää omaa hiilijalanjälkeään. Hiilijalanjäljen minimoinnin lisäksi Suomessa on satoja yrityksiä, jotka kumoavat päästöjään ostamalla yksiköitä päästökompensaationa. Myös me Edita Primalla olemme päästökompensaationa ostaneet yksiköitä ja näin ollen saaneet ilmastoneutraaliussertifikaatin South Pole Groupilta. Kaikki perustuu kuitenkin ensisijaisesti hiilijalanjäljen minimointiin ja sen todentamiseen raportoinnilla (Edita Priman Ilmastoraportti, 2021).

Viime keväänä julkaistu vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden hyviä käytäntöjä käsittelevä Valtionneuvoston raportti on kattava kooste vapaaehtoisen päästökompensaation mahdollisuuksista ja reunaehdoista. Raportti esittelee kootusti keinoja, joilla vapaaehtoisia ilmastotekoja voidaan uskottavasti ja todennetusti toteuttaa ja viestiä niistä luottamusta herättävästi (Valtionneuvosto, 2023).

Tehdään tulevaisuudesta yhdessä vastuullisempi

Ympäristömme vaatii vastuunkantajia, jotka ovat valmiita kriittisesti tarkastelemaan omaa toimintaa ja edelleen kehittämään sitä. Jo yli 160 vuoden ajan Edita Priman menestys on ollut suoraan riippuvainen siitä, kuinka hyvin me olemme pystyneet päivittämään ajatteluamme, oppimaan uusia taitoja ja sopeutumaan jatkuvaan muutokseen. Muutos ei ole meille supervoima vaan keskeinen osa yrityksemme tarinaa, joka vaikuttaa kaikkeen mitä teemme. 

Autamme myös asiakkaitamme pienentämään heidän viestinnästä ja markkinoinnista aiheutuvaa ympäristövaikutusta. Käyttämällä asiakaskohtaista dataa voimme optimoida asiakaskohtaisesti muun muassa materiaalikäyttöä sekä vähentää samalla fyysisen kuljetuksen aiheuttamaa ympäristökuormaa. Lyhyesti sanottuna, autamme asiakkaitamme kommunikoimaan tehokkaasti, ympäristöystävällisesti ja kannattavasti. 

Kommentit ovat erittäin tervetulleita ja arvostettuja