Oppaat

Kirjoittaja: Ville Hiltunen / Key Account Manager
Julkaisupäivä: 2022-02-16

Lataa opas onnistuneen vaaliprojektin toteuttamiseen

Jaa:

Vaalien järjestäminen saattaa tuntua uuvuttavalta ja jopa hieman pelottavalta ajatukselta. Eikä ihme, onhan vaaliprojekti varsin herkkä ja tunteita herättävä kokonaisuus, jonka toteuttamiseen ei organissaatioissa yleensä ole rutiinia. 

Osuuskunta- ja järjestövaalit ovat tärkeä osa asiakasorganisaatoidemme päätöksentekoprosessia. Vaaleilla valittavat edustajistot, liittokokousedustajat yms. Tekevät koko organisaatiotta ja sen sidosryhmiä koskettavia päätöksiä.. 

Vaalit tarjoavat orgnisaatiolle mahdollisuuden kommunikoida omista arvoista ja strategiasta myös ulkoisesti. Onnistuneiden vaalien lähtökohta on aina sujuva ja luotettava prosessi, jota laadukas viestintä ja projektijohtaminen tukevat.

Koostimme oppaan, jonka luettuaan lukijalla on ymmärrys siitä, mitä kaikkea vaalin järjestäminen vaatii, kuinka paljon aikaa ja resursseja projektiin tulee varata ja miten projektiin liittyviä riskejä voi hallita.

Oikean palvelukumppanin valinta auttaa hallitsemaan riskejä

Kuvasimme oppaassa, miten osaava palvelukumppani voi auttaa vaalien järjestäjää riskien tunnistamisessa. Oikea kumppani voi myös auttaa hyödyntämään uusimmat teknologiset ratkaisut mm. vaaliviestinnän tukena. Kaikella tällä vapautetaan vaalin järjestäjän resurssia muuhun vaalityöhön.

Lataa siis opas onnistuneen vaaliprojektin toteuttamiseen

Lataa opas onnistuneen vaaliprojektin toteuttamiseen

Haluamme aivan ehdottomasti auttaa sinua monikanavaisten vaalien järjestämisessä.

Kommentit ovat erittäin tervetulleita ja arvostettuja