Blogi

Kirjoittaja: Pekka Ollikainen / Key Account Manager
Julkaisupäivä: 2022-03-08

Datapohjaisen sisällön ja jakeluratkaisuiden optimoinnilla säästöjä ja parempia asiakaskokemuksia

Jaa:

Digitalisaatio on läsnä kaikkialla ympärillämme, eikä sen etenemistä voi pysäyttää. Yrityksillä on jatkuva tarve viestiä asiakkailleen ja sidosryhmilleen, ja viestinnän merkitys on jopa kasvanut digitalisaation myötä. Yhtä lailla on selvää, että viestinnän tulevaisuus rakentuu datapohjaisten sisältöjen ympärille aiempaa enemmän. Vielä kehitys ei kuitenkaan ole niin pitkällä, sillä painettuun viestintään liittyvät megatrendit, asenteet ja tottumukset ovat ainakin toistaiseksi jopa Suomen kaltaisessa digitaalisesti kehittyneessä maassa yllättävänkin konservatiivisia. Myös meillä keskiverto vastaanottaja avaa, lukee, kuluttaa ja ymmärtää painettua sisältöä paremmin kuin sähköisessä muodossa tarjoiltua viestintää. Tämä asettaa yrityksissä haasteen, kuinka säilyttää kustannustehokkuus asiakasviestinnässä ja samalla vastata asiakkaiden ja sidosryhmien erilaisiin toiveisiin ja odotuksiin.

Kestävät suunnittelu- ja jakeluratkaisut tuovat miljoonien eurojen säästöjä

Harvalla yrityksellä on selkeä strategia, visio tai käsitys siitä, miten painettu sisältö kannattaa suunnitella ja toimittaa asiakkaille. Jakelun rooli yhtälössä on merkittävin. Tällä hetkellä valtaosa yrityksistä painattaa yksinkertaisesti liikaa, hukkaa tilaa tehottomalla sivuasettelulla ja käyttää turhaan yksipuolista tulostusta, vääränkokoisia kirjekuoria ja tehottomia toimitustapoja. Tulostuksessa ja sisällön tuottamisessa on lukuisia piileviä mahdollisuuksia kustannusten pienentämiseen.

Kirjeen koko ja paino vaikuttavat suoraan yrityksesi painatus- ja postituskustannuksiin. Siksi on tärkeää, että taitto ja käytettävät materiaalit ovat fiksusti valittuja ja oikein mitoitettuja. Olennaista on tunnistaa ja korjata ongelmakohdat kohdennettua painettua tai monikanavaista viestintää hyödyntämällä, jolloin tuottavuus tehostuu ja asiakastyytyväisyys kasvaa. Kyse ei ole sentti- tai nappikaupasta, vaan tehokkailla ja luotettavilla datapohjaisen sisällön ja jakelun konsultointiratkaisuillamme voidaan säästää vuositasolla jopa miljoonia
euroja.

Dataan perustuva johtopäätös on selvä, kun yrityksessä halutaan löytää kestäviä ja kustannustehokkaita ratkaisuja asiakasviestinnässä. Datapohjaisen sisällön ja jakelun konsultointipalvelumme avulla pystyt suunnittelemaan, painamaan, käsittelemään, muokkaamaan, optimoimaan ja jakelemaan painettua sisältöä mahdollisimman kustannustehokkaasti ja kestävästi.

Kaikki data ei ole samanarvoista

Mitä vanhemmasta järjestelmästä data on, sitä hankalampi sitä yleensä on käsitellä. Jotta asiakkaan toimittama tieto voidaan tulostaa, on aineiston käsittely välttämätöntä. Tämä onkin meidän ydinosaamisalueemme. Olemme panostaneet datan käsittelyyn, prosessin automatisointiin ja toiminnan kehittämiseen jo yli 160 vuotta. Kokemus on tuonut meille ainutkertaista osaamista, jota tarvitaan erityisesti vanhentuneista teknisistä ympäristöistä ja järjestelmistä tulevan datan keräämiseen ja analysointiin.

Olemme vuosien aikana törmänneet tilanteisiin, jossa asiakas toteaa datan tai sen muotoilun olevan ”sitä mitä se on”, eikä siihen voida vaikuttaa. Tämän takia kustannustehokkuus kärsii, aikaa ja paperia menee hukkaan sekä jakelukustannukset ovat korkeita. Meillä on osaaminen auttaa asiakasta datan käsittelyssä ja mahdollistaa tehokkaampi tilan käyttö ja esimerkiksi muuntaa materiaali paremmin hyödynnettävään muotoon.

Optimoitua dataa useista järjestelmistä

Yrityksien tietojärjestelmät voivat olla monimutkaisia ja niitä saattaa olla useita päällekkäisiä. Esimerkiksi laskuja saatetaan tuottaa useammassa järjestelmässä. Laskut saattavat pahimmillaan olla täysin erinäköisiä eikä niiden jakelussa pystytä optimoimaan jakelukanavia.

Meillä Editassa on kyvykkyys tutkia datavirtoja ja muokata joskus antiikkisetkin datamuodot tulostus- ja jakeluystävällisiksi. Näin saadaan käyttöön esimerkiksi digitaaliset postilaatikot ja jakeluoptimointi.

Vaikka data olisi kunnossa, niin joskus lähettävät järjestelmät eivät ole optimoituja esimerkiksi sivuhallintaan. Järjestelmä saattaa tehdä hyvännäköisiä afp- tai pdf-tiedostoja, mutta tulostusohjeissa ne tulostetaan vain yksipuolisena. Tämä kuluttaa turhaan paperia, luo kustannuksia ja pahimmillaan estää jakeluoptimoinnin.

Tavoitteemme on tarjota asiakkaalle joustava ja kustannustehokas liityntäpinta, jonka kautta eri kanaviin toimitettava aineisto kulkee vaivatta ja virheettömästi.

Datapohjaiset jakelu- ja konsultointipalvelumme perustuvat tilastoihin, tutkimukseen sekä asiakkaan kanssa tiiviissä yhteistyössä toteutettaviin haastatteluihin. Haluamme aivan ehdottomasti auttaa sinua datapohjaisen sisällön ja jakelun konsultoinnissa.


Lue lisää tehokkaasta toimintamallistamme: https://editaprima.fi/fi/datapohjaisen-sisallon-ja-jakelun-konsultointi

Kommentit ovat erittäin tervetulleita ja arvostettuja