Blogi

Kirjoittaja: Matti Pylväs / Sales Executive
Julkaisupäivä: 2021-11-04

Mikä on asiakaskohtaisen näkymän merkitys asiakastietoalustojen kannalta?

Jaa:

Asiakastietoalustoista eli Customer Data Platforms (CDP) on tullut yhä suositumpia markkinointi- ja asiakaskeskeisissä yrityksissä. Asiakastietoalusta on kokonaisvaltainen alusta, joka yhdistää online- ja offline-lähteistä kerätyt asiakastiedot ja tarjoaa yhden yhtenäisen asiakasnäkymän kaikkien kanavien osalta. Näkymä tarjoaa asiakkaasta kaikki tiedot aina maantieteellisestä sijainnista useimmin käytettyihin sosiaalisen median kanaviin. Nämä tiedot auttavat sinua päättämään, mikä on paras tapa kommunikoida asiakkaidesi kanssa ja mistä kampanjoista on eniten hyötyä.

Asiakastietoalustojen käyttöönkin liittyy ongelma, kaikilla yrityksillä ei ole käytössään samanlaisia tietoresursseja. Monet eivät itse asiassa edes tiedä, että asiakastietoalustoja on olemassa tai ymmärrä niiden merkitystä. 

Asiakastietoalusta on yhtenäinen asiakastietokanta, jota voidaan käyttää markkinointikampanjoiden segmentointiin ja personointiin sitoutumisen parantamiseksi. Asiakastietoalusta voidaan myös yhdistää johonkin toiseen teknologiseen ratkaisuun, kuten asiakkuudenhallintajärjestelmään tai analytiikka ratkaisuihin. Tämä mahdollistaa sen, että asiakkaille voidaan tarjota yksilöllinen kokemus kanavasta riippumatta. 

Asiakaskohtaisen näkymän eli Single Customer View (SCV) käsite on keskeinen asiakastietoalustojen kannalta. Mutta millaisia etuja se yritykselle mahdollistaa ja miksi siitä tulisi olla kiinnostunut?

Asiakaskohtaisesta näkymästä käytetään myös nimeä 360 asteen asiakasnäkymä. Se kokoaa kutakin asiakasta koskevat tiedot erillisistä online- ja offline-lähteistä ja kokoaa ne yhdeksi, tarkaksi asiakaskohtaiseksi tietokannaksi.

Tarkka asiakaskohtainen näkymä on paljon muutakin kuin pelkkä asiakastietokanta – se on skaalautuva ja joustava järjestelmä, joka päivittyy reaaliajassa. Asiakaskohtaisesta näkymästä on eniten hyötyä segmentoinnissa. Jos yrityksen järjestelmä ei ole ajan tasalla, tuotteita tai palveluja saatetaan markkinoida entisille asiakkaille, jotka saavat tällöin turhia viestejä tai joita ei ole enää olemassa. Kaikista eduista huolimatta monissa yrityksissä asiakaskohtainen näkymä päivitetään silti vain tapauskohtaisesti. Jos yritykset haluavat pysyä kilpailukykyisinä, niiden tulisi ottaa asiakaskohtaisten näkymien rakentaminen yhdeksi päätavoitteistaan.

Etu 1: parempi asiakkaiden sitoutuminen

Etu 2: parempi asiakaspysyvyys ja asiakkuudenhallinta 

Etu 3: parempi asiakastyytyväisyys personoinnilla

Etu 4: paremmat tuotot asiakkaiden segmentoinnilla

Etu 5: Asiakaskohtainen näkymä antaa selkeämmän kuvan asiakaspolusta ja asiakkaiden vuorovaikutuksesta yrityksesi kanssa.

Asiakaskohtaisesta näkymästä kannattaa olla kiinnostunut monestakin syystä. Jos haluat saada todella tarkkaa, monipuolista, skaalattavaa ja reaaliajassa päivittyvää tietoa, tämä ratkaisu on välttämätön asiakaskunnan ymmärtämisen kannalta.

Asiakaskohtainen näkymä luodaan puhdistamalla ja yhdistämällä pirstaloituneet tiedot yhdeksi tiedonlähteeksi. Sen avulla saat käyttöösi kaiken informaation , jota tarvitset ymmärtääksesi asiakkaitasi täysin.

Asiakaskohtainen näkymä kokoaa yhteen asiakastiedot, joita asiakkuuden- ja tiedonhallintajärjestelmät usein keräävät, mutta jotka voidaan kerätä myös manuaalisesti. Asiakaskohtaisen näkymän tulisi sisältää vähintään seuraavat tiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä demografiset tiedot, kuten ikäryhmä ja ammatti. Jotta asiakastietoalusta toimisi toivotulla tavalla, kaikki nämä asiakastiedot tulee koota yhteen paikkaan ja analysoida. Tällä tavalla saadaan luotua kullekin asiakkaalle ajantasainen profiili. Asiakastiedot voidaan kerätä monista eri lähteistä, joita ovat esimerkiksi asiakkuudenhallintajärjestelmä, yrityksen verkkosivusto, myyntipiste, myymäläpalvelut ja verkkokauppa-alusta.

Miten asiakaskohtainen näkymä poikkeaa tietovarastosta?

Tietovarasto on yleensä tiedon säilyttämiseen käytettävä keskusmuisti, kun taas asiakaskohtaisella näkymällä pyritään ennemminkin saavuttamaan yksittäistä asiakasta koskeva tavoite. Tärkein tietovaraston ja asiakaskohtaisen näkymän välinen ero on se, että tietovarastoihin tallennetaan jäsentämättömiä tietoja suuntauksien tunnistamiseksi. Asiakaskohtaiseen näkymään puolestaan tallennetaan jäsenneltyä tietoa, jotta se on helpompi muuntaa liiketoiminnan kannalta hyödylliseen muotoon. Asiakaskohtainen näkymä on yhtenäinen tietonäkymä, jonka avulla voidaan tuottaa tietoa siitä, mitä asiakkaat haluavat.

Toinen ero ratkaisujen välillä on tietovarastossa säilytettävän tiedon määrä. Suuryrityksissä IT-osastojen johtajat ovat usein vastuussa tietovaraston hallinnoimisesta. Tietovaraston koon ja monikäyttöisyyden vuoksi sitä käyttävät yrityksen eri osastoilla toimivat henkilöt ja se sisältää tietoa eri lähteistä. 

Asiakaskohtaiseen näkymään kootut tiedot voidaan puolestaan jäsennellä markkinointiosaston eikä niinkään myynti- tai talousosaston tarpeiden mukaan. Voit yhdistää asiakaskohtaiseen näkymään tiedot kaikista eri tietolähteistä ja päällekkäisistä asiakasrekistereistä. Lisäksi voit täydentää näkymää kolmannen osapuolen tiedoilla. Asiakaskohtaisen näkymän avulla asiakastietoalusta voi tuottaa tietoa tarkemmin ja tehokkaammin. Lisäksi se tarjoaa asiakassegmenteistä lisätietoa, jonka avulla voidaan luoda relevantteja ja personoituja markkinointikampanjoita.

Asiakaskohtainen näkymä auttaa myös asiakaspolun hahmottamisessa.

Asiakaskohtaisen näkymän edut eivät kuitenkaan rajoitu asiakastietoalustoihin. Niiden avulla voidaan esimerkiksi kehittää yhteistyötä yrityksen markkinointi-, myynti- ja taloustiimien välillä tarjoamalla tietoa, jota tiimiläiset tarvitsevat voidakseen tehdä työnsä tehokkaammin. Näin markkinointiosastolla nähdään, mitä kauppoja ollaan tekemässä ja talousosastolla ymmärretään asiakkaan elinkaariarvo sekä markkinointitiimin sijoitetun pääoman tuotto.

Tiedämme, kuinka haastavaa on yhdistää asiakastiedot useista eri lähteistä sekä kuinka haastavaa on tulkita tätä tietoa ja lopulta rakentaa sen perusteella yritykselle tarkka asiakaskohtainen näkymä.

Asiakastietoalustat keskittävät tiedot erillisistä lähteistä yhteen paikkaan, joka toimii helppokäyttöisenä käyttöliittymänä ja tarjoaa merkityksellistä tietoa ilman IT-osaston apua.

Asiakastietoalustapalvelumme yhdistää tiedot kaikista asiaankuuluvista tietolähteistä, jotta sinä voit keskittyä tuottamaan yrityksellesi arvoa.

Ota meihin yhteyttä jo tänään, jos haluat kuulla lisää tai päästä alkuun.

Kommentit ovat erittäin tervetulleita ja arvostettuja