Uutiset

Kirjoittaja: Heikki Autio / Managing Director
Julkaisupäivä: 2021-09-29

160-vuotiaan vastuullisen huimapään matka

Jaa:

Helsinkiin perustettiin Venäjän Keisarillisen Senaatin kirjapaino vuonna 1859 - tästä alkoi tarinamme. Neljä ensimmäistä työntekijäämme olivat painaja, latoja, työnjohtaja ja lähetti. Toiminta alkoi heti viestinnän kovassa ytimessä ensimmäisen työn ollessa tsaari Aleksanteri II:lle 10 kopeekan postimerkki. Siitä lähtien olemme auttaneet asiakkaitamme viestimään tehokkaasti.

Organisaatio on elänyt läpi isojen muutosten. Ajanjaksoon mahtuu muun muassa valtakunnan itsenäistyminen, kaksi maailmansotaa ja iso määrä viestintää ja maailmaa mullistaneita innovaatioita. Me nykyiset Primalaiset elämme todeksi neljättä teollista vallankumousta, jossa digitaalinen transformaatio murskaa vanhoja ja luo uusia toimialoja. Viestinnän määrä, nopeus, tarve sekä kuluttajien odotukset brändeille - maailma on muuttunut peruuttamattomasti.

Haluan tietysti olla rehellinen lukijalle, digitaalinen transformaatio on ollut paperipohjaiselle viestinnälle kovaa kyytiä. Muutos on syönyt ison osan printtialan liikevaihdosta ja  huomattava määrä yrityksiä on poistunut markkinalta yritysjärjestelyiden ja konkurssien myötä. Digimurros on paradigman muutos, jolloin pieni inkrementaalinen kehittäminen ei riitä. Tämä on ajanut meidätkin perimmäisten kysymysten äärelle. Mitä teemme, kun vanha toimiala murenee? Asiakkaillamme on valtavasti haasteita ratkottavanaan ja pitäytymällä vanhassa, emme ole relevantti toimija heitä auttamaan.  

Vastaus on löytynyt Edita Primassa läheltä, tehdään sitä, mitä varten yritys on aikanaan perustettukin. Autetaan asiakkaitamme viestimään tehokkaasti. Vaikka historiamme on paperiviestinnässä, niin emme suinkaan vastusta kehitystä. Päinvastoin, haluamme edistää sitä ja ratkaisuillamme autamme asiakkaitamme siirtymään paperista digitaalisiin prosesseihin ja kanaviin. Missiomme on säilynyt ja tänä päivänä toteutamme palveluita dataa tirisevässä, monikanavaisessa ja reaaliaikaisessa ympäristössä.

Muutos ei meillä tarkoita, että olisimme unohtaneet historiamme painoyrityksenä. Edita Priman ytimessä on aina ollut markkinointiviestinnän prosessien ymmärtäminen, datan käsittely ja teknologian hyödyntäminen. Tätä osaamista on tarvittu painotuotteen tekemiseen ja tänä päivänä sitä käytetään sen lisäksi asiakasdatan keräämiseen, taltiointiin ja edelleen monipuoliseen käyttämiseen olkoon kyse sitten asiakasymmärryksen kasvattamisesta tai reaaliaikaisista toimenpiteistä asiakaspolun kohtaamispisteissä.

Digitalisaatio on räjäyttänyt saatavilla olevan ja tuiki tarpeellisen datan määrän tähtitieteellisiin lukemiin. Dataa kertyy lukuisiin järjestelmiin kirjaimellisestikin sanottuna pilvin pimein, mutta sen saaminen hyötykäyttöön ei olekaan vaivatonta. Ongelmia tulee niin teknologisesta yhteensopivuudesta kuin organisaatioiden rakenteistakin johtuen. Relevanttia asiakasdataa on samanaikaisesti sekä legacy-järjestelmissä että moderneissa pilvipalveluissa ja sen hyödyntäminen kokonaisvaltaisella tavalla edellyttää läpi organisaation menevää yhteistä ymmärrystä ja tahtoa. Nämä seikat huomioiden, datan käytön haasteet on helppo ymmärtää. 

Me Edita Primassa lähestymme asiaa analyyttisesti, ehdottomasti mitattavissa olevilla liiketoiminnan hyödyillä ja konkreettisilla ratkaisuilla. Pyrimme kaivamaan esille olennaisen, jolloin uusien prosessien luomisesta ja teknologian käytöstä tulee sujuvaa ja vaivatonta. 160-vuotias vastuullinen huimapää haluaa tehdä datasta ystävällisen. Ehkä se 10 kopeekan postimerkki oli arvoltaan enteellinen, kun muutoksemme on kulkenut siitä postimerkistä digitaalisten ykkösten ja nollien järjestämiseen.

Kommentit ovat erittäin tervetulleita ja arvostettuja