Työt

Olemme pitkiä asiakassuhteita arvostava luotettava kumppani, joka uskoo keskinäiseen kunnioitukseen

Olemme tehneet monipuolista yhteistyötä erilaisten asiakkaiden kanssa jo vuodesta 1859 lähtien

Joukossa on ollut niin pieniä kuin suuriakin asiakkaita, maita ja hallituksia, yksityisiä ja valtio-omisteisia, paikallisia start-upeja ja globaaleja korporaatioita sekä koulu- ja rahalaitoksia, voittoa tavoittelemattomia järjestöjä ja monia muita. Haluamme myös jatkossa tarjota mahdollisimman monipuolisia palveluita. Opastamme asiakkaitamme kohti vastuullisempaa digitaalista tulevaisuutta.

Olemme työssämme kohteliaita, intohimoisia ja uteliaita

Se, mitä me käytännössä teemme, riippuu aina projektista ja asiakkaasta. Toisinaan suunnittelemme, toteutamme ja rakennamme kaiken uudelleen, joskus pienempikin hienosäätö riittää toivotun lopputuloksen saavuttamiseksi. Kaikki tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Tarpeen vaatiessa osaamme tarjota radikaalejakin ratkaisuja, mutta niiden vastapainoksi olemme lähestymisessämme aina kohteliaita, intohimoisia ja uteliaita. Parannamme asiakkaidemme kommunikaatiota ja kehitämme heidän liiketoimintaansa optimoimalla automaattisista asiakaspoluista täydellisiä fiksumman datan avulla.

Monet asiakassuhteistamme ovat kestäneet jo vuosikymmeniä

Toimeksiantomme ovat kestoltaan eri mittaisia ja riippuvat aina asiakkaidemme toiveista ja kunkin tapauksen tarpeista. Joskus puhutaan vuosista, toisinaan viikkoista, usein kuukausista, mutta olkoon yhteisen projektimme laajuus mitä tahansa, niin pyrimme aina luottamukseen ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaan pitkäaikaiseen kumppanuuteen. Monet asiakassuhteistamme ovat kestäneet vuosikymmeniä.

Teemme tällä hetkellä yhteistyötä yli 500 erilaisen asiakkaan kanssa

Tutustu töihimme

Ratkaisu 1

ASIAKAS: Toshiba
PALVELUKATEGORIA: Asiakaspolkujen orkestrointi (CJO)

Kuinka tehdä Toshiban asiakashankintapoluista tehokkaampia ja sujuvampia?

Lähtökohta

Vuonna 1939 perustettu japanilainen Toshiba on yksi maailman suurimmista monikansallisista yhtiöistä, joka toimii esimerkiksi energia-, infrastruktuuri-, paino-, rakennus- ja elektroniikka-alalla. Autoimme Toshibaa optimoimaan sen asiakashankintapolkuja.

Haaste

Toshiban vanhoissa asiakashankintapoluissa oli lukuisia ongelmia. Suurin haaste oli liikaa manuaalisia työvaiheita vaatineen tilaustenhallintaprosessin hitaus ja kankeus. Vanha malli sisälsi lukuisia vaiheita, joissa yrityksen sisäinen tiedonkulku ei myöskään datan osalta toiminut, mikä lisäsi työmäärää ja teki kokonaisprosessista aikaa vievää ja monimutkaista. Meidän tehtävämme oli tehdä Toshiban asiakashankintapoluista yksinkertaisempia ja tehokkaampia.

Ratkaisu

Suunnittelimme ja toteutimme, yhteistyössä asiakkaan kanssa, Toshiballe täysin uuden automatisoidun asiakashankintapolkuratkaisun, joka vähentää manuaalisia työvaiheita, nopeuttaa kokonaisprosessia ja parantaa käyttäjäkokemusta merkittävästi. Uusi asiakashankintapolkuratkaisumme integroitiin laajasti Toshiban toimintamalleihin sekä sisäisesti että ulkoisesti esimerkiksi EPR-alustojen ja logistiikkakumppanien kautta.

Hyöty

Automatisoitujen asiakaspolkuorkestrointipalveluidemme ansiosta Toshiban sisäinen kommunikaatio parani merkittävästi, yrityksen oma dataymmärrys kasvoi, yli 3 600 työtuntia säästyi ja itse asiakashankintapolku nopeutui 50 %. Manuaalisten työvaiheiden eliminoiminen vähentää virheiden määrää, nostaa kokonaisprosessin luotettavuutta ja yksinkertaistaa sisällöntuotantoa ja sen hallintaa merkittävästi. Palveluidemme ansiosta Toshiban asiakashankintapolut ovat entistä tehokkaampia, sujuvampia, nopeampia, edullisempia ja käyttäjäystävällisempiä.

Tarvitsetko apua automatisoitujen asiakaspolkujen orkestroinnissa?

Lähetä viesti

Ratkaisu 2

ASIAKAS: S-ryhmä
PALVELUKATEGORIA: Digitaaliset vaalipalvelut (DE)

Kuinka varmistaa, että 3,5 miljoonan äänioikeutetun osuuskauppavaalit sujuvat luotettavasti ja virheettömästi?

Lähtökohta

S-ryhmä on asiakkaidensa omistama vähittäiskaupan ja palvelualan yritysverkosto, jolla on Suomessa yli 1 800 toimipaikkaa. S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) tytäryhtiöineen ja se tarjoaa esimerkiksi market-kaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan, liikennemyymälän sekä pankkialan palveluita. Joka neljäs vuosi pidetään suuret osuuskauppavaalit, joissa valitaan uusi edustajisto. Olemme auttaneet S-ryhmää osuuskauppavaalien järjestämisessä jo pitkään.

Haaste

Osuuskauppavaalit ovat tärkeä osa S-ryhmän yhteisöä, yritysverkostomallia, brändiä, tarinaa ja toimintamallia. Vaalien järjestäminen jopa 3,5 miljoonalle äänioikeutetulle luotettavasti ja sujuvasti on vaativa toimenpide. Meidän tehtävämme on varmistaa, että S-ryhmän osuuskauppavaalit sujuvat joka kerta mahdollisimman mutkattomasti ja luotettavasti.

Ratkaisu

Suunnittelimme ja toteutimme, yhteistyössä asiakkaan kanssa, digitaalisen ratkaisun, jonka avulla S-ryhmän osuuskauppavaalit voidaan toteuttaa entistä nopeammin, edullisemmin, luotettavammin ja tehokkaammin. Automatisoidut vaiheet helpottavat kokonaisprosessia merkittävästi ja pitävät sisällään esimerkiksi ehdokkaiden julkistamisen, viestintästrategiat, vaalikoneen, paperisten ja digitaalisten äänestysvaiheiden integroinnin, sekä tulosten laskennan, varmistamisen, julkistamisen ja analysoinnin.

Hyöty

Digitaalisten vaalipalveluidemme ansiosta S-ryhmän osuuskauppavaalit pystytään järjestämään luotettavasti, virheettömästi ja turvallisesti. Räätälöidyt äänestys- ja vaalipalvelumme yksinkertaistavat ja nopeuttavat kokonaisprosessia, säästävät työtunteja, pienentävät kuluja, nostavat luotettavuutta ja parantavat käyttäjäkokemusta yli 3,5 miljoonalle äänioikeutetulle. Kaiken tämän seurauksena myös S-ryhmän julkisuuskuva, tarina ja yhteisöllisyyden tunne paranee.

Tarvitsetko apua automatisoitujen asiakaspolkujen orkestroinnissa?

Lähetä viesti

Ratkaisu 3

ASIAKAS: Pankki-, rahoituslaitos- ja vakuutussektori
PALVELUKATEGORIA: Digitaalinen aineistonhallinta (DAM)

Kuinka auttaa pohjoismaisia pankkeja, rahoituslaitoksia ja vakuutusyhtiöitä digitaalisessa aineistonhallinnassa?

Lähtökohta

Jo yli 150 vuoden ajan pankit, rahoituslaitokset ja vakuutusyhtiöt ovat olleet keskeinen osa pohjoismaista hyvinvointijärjestelmää ja yhteiskuntarakennetta. Kohtalaisen edistyneistä verkkopankki-, mobiili- ja sähköisen asioinnin palveluista huolimatta digitaalinen aineistonhallinta ei ole ollut pohjoismaisten pankkien, rahoituslaitosten tai vakuutusyhtiöiden suurin vahvuus. Meidän tehtävämme on auttaa niiden kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.

Haaste

Pankkien, rahoituslaitosten ja vakuutusyhtiöiden toimintamalleihin kuuluu, että niiden palvelu- ja muita ehtoja päivitetään vuosittain, kuukausittain, viikoittain tai joskus jopa päivittäin. Jotta ne pystyvät palvelemaan asiakkaitaan luotettavasti, kaikkien asiakirjojen ja aineistojen on oltava ajan tasalla ja helposti löydettävissä, jaettavissa ja muokattavissa. Koska aineistojen määrä ja kokoluokka on suuri, sen organisoimiseen uhkaa kulua huomattavan paljon aikaa ja työtunteja samalla kun varsinkin manuaalisen työn seurauksena syntyvien virheiden mahdollisuus kasvaa kiireen vaikutuksesta. On myös muistettava, että pankeilla, rahoituslaitoksilla ja vakuutusyhtiöillä harvoin on syvällistä osaamista digitaalisesta aineistonhallinnasta. Siksi ne tarvitsevat apuamme.

Ratkaisu

Suunnittelimme ja toteutimme, yhteistyössä pankki-, rahoituslaitos- ja vakuutussektorilla toimivien asiakkaidemme kanssa, uuden automatisoidun digitaalisen aineistonhallinta-ratkaisun, jonka ansiosta datan sekä erilaisten aineistojen järjestäminen, tallentaminen, editoiminen ja jakaminen on entistä helpompaa, tehokkaampaa, nopeampaa ja riskittömämpää. Palvelumme selkeyttää prosesseja niin, että kaikki osapuolet tunnistavat dokumenttien oikeat versiot paremmin. Räätälöidyt aineistonhallintapalvelumme tehostavat asiakkaidemme toimintaa sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Hyöty

Automatisoitujen asiakaspolkuorkestrointipalveluidemme ansiosta asiakkaamme pohjoismaisella pankki-, rahoituslaitos- ja vakuutussektorilla pystyvät paremmin keskittymään oman liiketoimintansa ydinalueisiin. Tämä säästää aikaa ja työtunteja, nopeuttaa, yhtenäistää ja yksinkertaistaa aineistonhallintaa, nostaa prosessin luotettavuutta ja minimoi manuaalisesta työstä syntyvien riskien mahdollisuutta. Asiakkaidemme ydinliiketoiminnan tehokkuus nousee.

Tarvitsetko apua automatisoitujen asiakaspolkujen orkestroinnissa?

Lähetä viesti