Palvelut

Kehitämme asiakkaidemme liiketoimintaa, kommunikaatiota ja asiakaspolkuja tehokkaammiksi

Mitä asiakaspolkujen orkestrointi käytännössä tarkoittaa?

Ajatus käyttäjäystävällisistä asiakaspoluista ei tietenkään ole uusi tai meidän keksimämme. Mutta oivallus siitä, että digitaaliset asiakaspolut todella ovat keskenään erilaisia, ja että niihin pystytään vaikuttamaan luotettavan reaaliaikaisen datan avulla, on orkestrointipalveluidemme kantava ajatus. Kyse ei tarkkaan ottaen ole yhdestä jatkuvasta asiakaspolusta vaan useista lyhyemmistä mikropoluista, joita optimoimalla syntyy sujuvia, tehokkaita ja miellyttävän käyttäjäkokemuksen takaavia asiakaspolkukokonaisuuksia, joita me Edita Primassa kutsumme nimellä happy path. Nykyaikaisten asiakaspolkujen orkestrointipalvelut ovat erikoisosaamistamme, mutta niiden lisäksi tarjoamme myös digitaalinen posti -ratkaisuja, pitkälle kehitettyä transaktiotulostamista ja muita painopalveluita, sekä sähköisiä äänestys- ja vaalipalveluita. Opastamme asiakkaitamme kohti vastuullisempaa paperitonta tulevaisuutta.

Palvelut

Kategoria 1

Asiakaspolkujen orkestrointipalvelut

Teemme digitaalisista asiakaspoluista ystävällisempiä ja tehokkaampia reaaliaikaista dataa hyödyntämällä.

Autamme yrityksiä tuottamaan loistavia asiakaskokemuksia luotettavan, fiksun ja hyödyllisen datan avulla.

Teemme digitaalisten aineistojen tallentamisesta ja jakamisesta miellyttävän yksinkertaista.

Kategoria 2

Paino-, tulostus- ja jakelupalvelut

Tarjoamme optimoituja tulostus, postitus- ja jakeluratkaisuja, jotka säästävät rahaa ja ympäristöä.

Kategoria 3

Äänestys- ja vaalipalvelut

Järjestämme suomen luotettavimpia digitaalisia vaaleja, koska jokaisella äänellä on tässä maailmassa merkitystä.

Voimmeko auttaa jotenkin?

Lähetä viesti

Sujuvien asiakaspolkujen takana on pitkälle kehittynyt mikropolkujen optimointi

Perussääntö on selkeä. Asiakaspolkuja ei kannata, eikä edes voi, korjata kerralla. Erityisosaamistamme on pidempien asiakaspolkujen jakaminen lyhyempiin mikropolkuihin, joita orkestroimalla syntyy dataan perustuvia sujuvia happy paths -käyttäjäkokemuksia. Optimoitujen mikropolkujen ansiosta asiakkaamme pystyvät ymmärtämään ja vaikuttamaan reaaliajassa asiakkaidensa liikehdintään kaikilla asiakaspolkujen kriittisillä kontaktipisteillä.

Monitorointi, sitouttaminen ja optimointi mahdollistavat paremmat käyttäjäkokemukset

Mikropolkuoptimoinnin ideana on hallita koko käyttäjäkokemusta, jonka kuluttaja viettää tietyllä asiakaspolulla. Monitorointi tarkoittaa vaihetta, jossa palvelumme auttaa tunnistamaan reaaliaikaisesti yksittäisen kuluttajan käyttäytymistä. Jos esimerkiksi huomataan, että tietyn käyttäjäryhmän ostopolku päättyy aina samaan kontaktipisteeseen, hänen toimintaansa voidaan ohjailla toivottuun suuntaan reaaliaikaisten viestien, käskyjen, sisältöjen ja palveluiden avulla juuri oikealla hetkellä. Sitouttaminen tarkoittaa toimenpidettä, jossa asiakkaan reaaliaikaiseen käyttäytymiseen pystytään vaikuttamaan joko ennaltaehkäisevästi asiakkaan käyttäytymishistorian avulla tai viimeistään silloin, kun asiakaspolun kriittisillä kontaktipisteillä tapahtuu jotain merkittävää. Optimoinnissa esimerkiksi erilaisia asiakas- tai asiakashankintapolkuja ja käyttöönotto- ja palvelupolkuja orkestroidaan käyttäjäystävällisiksi mikropoluiksi reaaliaikaisen datan ja pitkälle vietyjen analyysien avulla. Tämä kaikki hyödyttää myös yritysten tuotekehitys- myynti- ja markkinointiosastoja, jotka pystyvät yhdessä ja erikseen keskittymään entistä paremmin sujuvampien asiakaskokemusten tarjoamiseen.

Hypoteesi, testaus ja käyttöönotto

Vaihe 1: Hypoteesi

 • Haastattelut, ennakkokyselyt ja työtapa-analyysi

 • Aineistojen ja viestien läpikäynti ja yleinen riskiarvio

 • Ostopersoonien ja kriittisten kontaktipisteiden arviointi

 • Asiakaspolkujen uudelleensuunnittelu tai päivitys

Vaihe 2: Testaus

 • Datan yhdistäminen ja vaihesuunnittelu

 • Asiakaspolkujen datavisualisointi

 • Datan laadun kvantifiointi

 • Hypoteesissa syntyneiden mikropolkujen (1-3 kpl) testaus

Vaihe 3: Käyttöönotto

 • Asiakasjaottelu ja ostopersoonien yhdistäminen

 • Mikropolkujen optimointi ja aktivointi

 • Reaaliaikaisten kosketuspisteiden aktivointi

 • Uusien asiakaspolkujen analysointi ja optimointi

Oikean maturiteetin löytyminen on menestyksen edellytys

On hyvä ymmärtää, että millaiset valmiudet yrityksessä on asiakaspolkujen orkestrointiin ja millaisia kehitysvaiheita prosessiin kuuluu, kun digitaalista asiakaskokemusta lähdetään kehittämään kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti. Oikean valmiustason eli maturiteetin tunnistaminen on tavoitteiden asetannan ja onnistumisen edellytys.

Datavetoisten asiakaspolkujen merkitys

Kasvatamme asiakkaidemme liiketoimintaa orkestroimalla heidän automatisoiduista asiakaspoluistaan täydellisiä fiksumman datan avulla.

Automatisoitujen asiakaspolkupalveluidemme hyödyt

Yhteinen tavoite

Yritysten tuotekehitys-, myynti- ja markkinointiosastot pystyvät yhdessä ja erikseen keskittymään paremmin sujuvampien asiakaskokemusten tarjoamiseen.

Asiakkaiden ymmärtäminen

Käyttäjien toimintaa pystytään ohjailemaan reaaliaikaisten viestien, käskyjen, sisältöjen ja palveluiden avulla asiakaspolkujen kriittisillä kontaktipisteillä, kunhan ymmärrys heidän käyttäytymisestään on olemassa.

Luotettava analytiikka

Asiakaspolkujen tehokas, luotettava ja helppokäyttöinen analysointi helpottaa myös niiden konseptointia, suunnittelua ja toteutusta.

Tehokkaampi aineistonhallinta

Eri aineistojen ja sisältöjen hallinta, tallennus, organisointi, jakaminen ja editoiminen nopeutuu mikä helpottaa myös kohdennettujen kuluttajakampanjoiden tekemistä.

Hyvä saavutettavuus on myös hyvää liiketoimintaa

Miellyttävä, nopea ja luotettava asiakaskokemus on yhä tärkeämpi osa minkä tahansa yrityksen toimintaa. Kukaan ei halua menettää asiakkaita siksi, että verkkopalvelun tai verkkokaupan käyttö on työlästä tai vaikeaa. Digitaaliseen saavutettavuuteen kannattaa viimeistään nyt kiinnittää erityistä huomiota myös siksi, että se on ennen kaikkea tasa-arvokysymys. Esimerkiksi ihminen, jonka kuulo- tai näköaisti on heikentynyt, on todennäköisesti terveitä ihmisiä tukea tarvitsevammassa asemassa. Saavutettavuudella on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Myös siksi hyvällä suunnittelulla ja teknologialla on merkitystä.

Digitaalinen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi verkkosivusto tai -palvelu on selkeä sekä sisällön että designin osalta. Visuaalisesti puhutaan selkeistä kontrasteista ja vastaväreistä sekä tekstin riittävästä pistekoosta ja järkevistä riviväleistä. Sisällön osalta saavutettavuutta on selkokielisyys ja tekstin toimiva jäsentely esimerkiksi oikeanlaista otsikkohierarkiaa noudattamalla. Lisäksi on huomioitava verkkoa käyttävät erityisryhmät, kuten ruudunlukuohjelmia käyttävät näkövammaiset. Tällöin saavutettavuutta on esimerkiksi se, että sivun jokaisella elementillä on myös selitetekstinsä, mutta ennen kaikkea sitä, että sivusto on teknisesti oikein toteutettu. Tänä päivänä sujuva asiakaskokemus on yhä oleellisempi osa minkä tahansa yrityksen brändiä. Myös konversioiden ja myynnin optimoinnin kannalta ostoputken toimivuus on ensiarvoisen tärkeää. Kukaan ei halua menettää asiakkaita siksi, että verkkopalvelun tai verkkokaupan käyttö on liian työlästä tai vaikeaa. Myös siksi me Edita Primassa kiinnitämme palveluissamme saavutettavuuteen erityishuomiota.

Lataa saavutettavuusopas

Yhdistämme analogiset ja digitaaliset palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi

Räätälöitävät palvelut

Meillä on kahdeksan standardoitua peruspalvelua, jotka räätälöimme aina asiakkaidemme toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Olemme ketteriä, joustavia, sopeutumiskykyisiä ja vastuullisia.

Aito monikanavaisuus

Vaikka keskitymme yhä vahvemmin digitaalisiin palveluihin, meillä on yli 160 vuoden kokemus laadukkaiden printtipalveluiden tuottamisesta. Yhdistämme analogisuuden ja digitaalisuuden toimivaksi kokonaisuudeksi.

Toimivampi maailma syntyy paremmista käyttäjäkokemuksista

Elämme maailmassa, jossa erilaisia käyttäjäkokemuksia on tarjolla enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Samalla kuluttajien vaikutusvalta on kasvanut. Asiakkaiden toiveita, pyyntöjä ja kannanottoja ei enää ainoastaan kannata kuunnella, vaan niitä on suorastaan pakko kunnioittaa. Asiakkaiden arvoilla on merkitystä. Lopulta kyse on erottautumisesta. Miten tarjota kuluttajille poikkeuksellisen hyviä mieleen jääviä käyttäjäkokemuksia? On myös muistettava, että niin tärkeää kuin uusien asiakkaiden hankkiminen onkin, minkä tahansa yrityksen kannattaa kuunnella erityisen tarkasti myös jo olemassa olevaa asiakaskuntaansa. Siellä oleva kasvupotentiaali on valtava.

Me orkestroimme maailmaa muuttavia automatisoituja asiakaspolkuja

Kuluttajien odotus- ja vaatimustaso ensiluokkaisia käyttäjäkokemuksia kohtaan on suurempi kuin kertaakaan ihmiskunnan historiassa. Ostoja tehdään tai asiakaskokemuksia kommentoidaan verkossa jokaisen vuorokauden jokaisena hetkenä, mikä tarkoittaa valtavaa määrää jatkuvia käyttäjäkokemuksia. Yrityksille tämä tarjoaa mahdollisuuden kaikkina mahdollisina vuorokauden ajankohtina hereillä olevaan globaaliin yleisöön. Viimeistään nyt sujuvien käyttäjäkokemuksien arvon ymmärtämisen pitäisi olla kaikkien yritysten ja brändien strategian ytimessä. Nykyaikaisten käyttäjäkokemusten on oltava sujuvia, nopeita, ystävällisiä ja luotettavia. Jos ne eivät ole, arvoistaan tarkat asiakkaat valitsevat herkästi jonkin toisen tuotteen, brändin tai palvelun, eivätkä välttämättä enää koskaan palaa. Yritykset, jotka ymmärtävät ensiluokkaisten asiakaskokemusten merkityksen, pystyvät rakentamaan maailmanlaajuisia brändejä huomattavasti helpommin kuin aikaisemmin. Juuri noiden asiakaskokemusten parantamisessa me Edita Primassa pystymme auttamaan. Toimivampi maailma vaatii vakiintuneiden työtapojen jatkuvaa haastamista teknologian ja ajattelun avulla. Siinä me olemme hyviä.