Palvelut

Mahdollistamme tehokkaan ja luotettavan asiakasviestinnän

Hyvä saavutettavuus on myös hyvää liiketoimintaa

Miellyttävä, nopea ja luotettava asiakaskokemus on yhä tärkeämpi osa minkä tahansa yrityksen toimintaa. Kukaan ei halua menettää asiakkaita siksi, että verkkopalvelun tai verkkokaupan käyttö on työlästä tai vaikeaa. Digitaaliseen saavutettavuuteen kannattaa viimeistään nyt kiinnittää erityistä huomiota myös siksi, että se on ennen kaikkea tasa-arvokysymys. Saavutettavuudella on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Myös siksi hyvällä suunnittelulla ja teknologialla on merkitystä.

Digitaalinen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi verkkosivusto tai -palvelu on selkeä sekä sisällön että designin osalta. Visuaalisesti puhutaan selkeistä kontrasteista ja vastaväreistä sekä tekstin riittävästä pistekoosta ja järkevistä riviväleistä. Sisällön osalta saavutettavuutta on selkokielisyys ja tekstin toimiva jäsentely esimerkiksi oikeanlaista otsikkohierarkiaa noudattamalla. Lisäksi on huomioitava verkkoa käyttävät erityisryhmät, kuten ruudunlukuohjelmia käyttävät näkövammaiset. Tällöin saavutettavuutta on esimerkiksi se, että sivun jokaisella elementillä on myös selitetekstinsä, mutta ennen kaikkea sitä, että sivusto on teknisesti oikein toteutettu. Tänä päivänä sujuva asiakaskokemus on yhä oleellisempi osa minkä tahansa yrityksen brändiä. Kukaan ei halua menettää asiakkaita siksi, että verkkopalvelun tai verkkokaupan käyttö on liian työlästä tai vaikeaa. Myös siksi me Edita Primassa kiinnitämme palveluissamme saavutettavuuteen erityishuomiota.

Lataa saavutettavuusopas

Palvelumme

Hyvin suunniteltu, toteutettu ja saavutettavaksi rakennettu asiakirja on tärkeä osa laadukasta ja vastuullista asiakasviestintää.

Tietoturvallinen ja tehokas järjestelmä hallinnoida, tallentaa ja jakaa asiakirjoja. Kustomointi juuri yrityksesi tarpeeseen.

Asiakasviestinnän teknologian avulla yrityksesi asiakasdokumentit ja -viestit luodaan, lähetetään sekä hallitaan tehokkaasti. Saavuttavat asiakkaasi oikea-aikaisesti ja tehokkaasti ilman turhia välivaiheita.

Välitä digitaalinen ja paperinen posti asiakkaallesi kustannustehokkaasti ja vastuullisesti monikanavaisen tuotantopalvelumme avulla.

Vaalipalvelumme ansiosta suunnittelet ja järjestät vaatimusten mukaiset vaalit luotettavasti ja turvallisesti.

Voimmeko auttaa jotenkin?

Lähetä viesti