Oikeudellinen huomautus

Julkaisija ja vastuussa verkkosivuston sisällöstä

Edita Prima Oy Y-tunnus: 0932023-8 Hermannin Rantatie 8, 00580 Helsinki, Finland

Tämän verkkosivuston kaikki tekstit, grafiikka, kuvat, animaatiot, videot, musiikki ja äänet sekä kaikki muut materiaalit ovat Edita Prima Oy:n, sen sisaryhtiöiden ja konserniyhtiöiden tekijänoikeuksien ja muiden immateriaalioikeuksien alaisia. Sivustolla olevaa materiaalia ei saa jäljentää tai jakaa, osittain tai kokonaan kaupallista käyttöä varten.

Edita Prima Oy voi muokata tai päivittää verkkosivustolla olevaa tietoa sekä sivustolla kuvailtuja tuotteita ja palveluita, tai evätä pääsyn sivustolle milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Sivustolla julkaistu sisältö ei muodosta minkäänlaista sopimusoikeudellista tai muuta sitovaa velvoitetta Edita Prima Oy:lle eikä millekään muulle yritysryhmän yhtiölle, johon Edita Prima Oy kuuluu.

Edita Prima Oy tai mikään samaan yritysryhmään kuuluva yhtiö ei hyväksy mitään vaatimusta verkkosivuston käytöstä johtuvasta välittömästä tai välillisestä vahingosta tai menetyksestä.

Edita Prima Oy ei vastaa sivustoon mahdollisesti linkitettyjen kolmansien osapuolien julkaisemasta materiaalista.