Datapohjaisen sisällön ja jakelun konsultointi

Tarjoamme optimoituja taitto-, painatus-, postitus- ja jakeluratkaisuja, jotka säästävät rahaa ja ympäristöä

Digitalisaatio on läsnä kaikkialla ympärillämme, eikä sen etenemistä voi pysäyttää. Yhtä lailla on selvää, että viestinnän tulevaisuus rakentuu datapohjaisten sisältöjen ympärille. Vielä kehitys ei kuitenkaan ole niin pitkällä, sillä painettuun viestintään liittyvät megatrendit, asenteet ja tottumukset ovat ainakin toistaiseksi jopa Suomen kaltaisessa digitaalisesti kehittyneessä maassa yllättävänkin konservatiivisia. Myös meillä keskiverto vastaanottaja avaa, lukee, kuluttaa ja ymmärtää painettua sisältöä paremmin kuin sähköisessä muodossa tarjoiltua viestintää. Dataan perustuva johtopäätös on selvä. Kirjeen koko ja paino vaikuttavat suoraan yrityksesi painatus- ja postituskustannuksiin. Siksi on tärkeää, että taitto ja käytettävät materiaalit ovat fiksusti valittuja ja oikein mitoitettuja. Datapohjaisen sisällön ja jakelun konsultointipalvelumme avulla pystyt suunnittelemaan, painamaan, käsittelemään, muokkaamaan, optimoimaan ja jakelemaan painettua sisältöä mahdollisimman kustannustehokkaasti ja kestävästi.

Pelastamme ja optimoimme vanhentunutta dataa, mikä johtaa parempiin asiakaskokemuksiin

Kaikki data ei ole samanarvoista, vaan mitä vanhempaa data on, sitä hankalampi sitä yleensä on käsitellä. Vaikka digivallankumous eteneekin vääjäämättä, perinteinen paperi vetoaa yhä miljooniin ihmisiin ympäri maailmaa monestakin eri syystä. Siirtymä kohti paperitonta tulevaisuuteen tulee joka tapauksessa kestämään kauan, joten nykytilanteeseen kannattaa sopeutua. Yli 160 vuoden kokemus on tuonut meille ainutkertaista osaamista, jota tarvitaan erityisesti vanhentuneista teknisistä ympäristöistä ja järjestelmistä tulevan datan keräämiseen ja analysointiin. Vastoin kuin valtaosa kilpailijoistamme, pystymme esimerkiksi tunnistamaan ja tulkitsemaan lähes käyttökelvottomassa kunnossa olevia asiakasdatakenttiä tehokkailla analysointiprosesseilla ja osoitekorjauksilla. Jo pelkästään näillä toimenpiteillä sisältöä pystytään mahduttamaan pienempään tilaan, jolloin kirjekuorten koko voidaan optimoida ja toimituskustannuksia pienentää.

Kestävät suunnittelu- ja jakeluratkaisut tuovat miljoonien eurojen säästöjä

Vain muutamilla yrityksillä koko maailmassa tuntuu olevan selkeä strategia, visio tai käsitys siitä, miten painettu sisältö kannattaa suunnitella ja toimittaa asiakkaille. Jakelun rooli yhtälössä on merkittävin. Tällä hetkellä valtaosa yrityksistä painattaa yksinkertaisesti liikaa, hukkaa tilaa tehottomalla sivuasettelulla ja käyttää turhaan yksipuolista paperia, vääränkokoisia kirjekuoria ja tehottomia toimitustapoja. Tulostuksessa ja sisällön tuottamisessa on lukuisia piileviä mahdollisuuksia kustannusten pienentämiseen. Autamme sinua löytämään ja korjaamaan ongelmakohdat kohdennettua painettua tai monikanavaista viestintää hyödyntämällä, jolloin tuottavuus tehostuu ja asiakastyytyväisyys kasvaa. Kyse ei ole sentti- tai nappikaupasta, vaan tehokkailla ja luotettavilla datapohjaisen sisällön ja jakelun konsultointiratkaisuillamme voidaan säästää vuositasolla jopa miljoonia euroja.

Haluamme jakaa kokemuksemme ja osaamisemme koko alan eduksi

Olemme olleet Pohjoismaiden johtavia paino-, postitus- ja jakelupalveluiden toimittajia jo vuodesta 1859 lähtien. Keskimäärin lähetämme asiakkaillemme nykyisin useita miljoonia ilmoituksia kuukaudessa ja nyt haluamme jakaa kokemuksemme ja osaamisemme kaikkien alamme toimijoiden kanssa. Raha on tietysti merkittävä yrityksen tekemistä ohjaava tekijä, mutta nykymaailmassa kestävän kehityksen periaatteet ovat vieläkin tärkeämpiä. Koemme, että toimialamme yleisesti on pystyttävä parempaan ja oltava entistä aktiivisempia vaikuttajia ympäristöystävällisemmän tulevaisuuden puolesta. Haluamme kantaa vastuumme alamme ajatusjohtajana ja herättää kaivattua keskustelua siitä, miten parhaiten etenemme yhdessä kohti paperitonta tulevaisuutta. Siksi olemme lanseeranneet datapohjaisen sisällön ja jakelun konsultointipalvelumme.

Datapohjaiset jakelu- ja konsultointipalvelumme perustuvat tilastoihin, tutkimukseen sekä asiakkaan kanssa tiiviissä yhteistyössä toteutettaviin haastatteluihin

Tehokas toimintamallimme:

 • Vaihe 1: Lähtötilanteen selvittäminen

 • Vaihe 2: Ratkaistavien ongelmien tarkka määrittely

 • Vaihe 3: Käytettävissä olevan painettua sisältöä koskevan datan tarkka analysointi

 • Vaihe 4: Strategisen suunnitelman kehittäminen prosessien korjaamiseksi

 • Vaihe 5: Taiton, painatuksen, postituksen ja jakeluketjujen optimointi

 • Vaihe 6: Kattavan, informatiivisen ja kannattavuutta parantavan loppuraportin esittely

Vaikka maailma siirtyykin kovaa vauhtia kohti digitaalista tulevaisuutta, niin painettu sana on edelleen tehokas ja suosittu viestinnän muoto. Syy tähän on yksinkertainen: Erilaisissa käyttöjärjestelmissä on edelleen valtavia määriä hankalasti käytettävää vanhaa dataa, jota on vaikea analysoida kustannustehokkaasti useimmilla uusilla teknologioilla. Tässä me pystymme auttamaan.

Toimintamallimme edut:

 • Kyky analysoida ja yhdistää eri järjestelmistä tulevaa data

 • Käytettävissä olevan datan muokkaaminen myös vanhoista järjestelmistä

 • Tulostustilan optimointi

 • Jakelun optimointi selvittämällä ja ajanmukaistamalla käytetyt jakelutavat

 • Kattava ja läpinäkyvä raportointi

 • Kokonaisvaltainen apu pitkän aikavälin siirtymässä analogisesta digitaaliseen viestintään

Haluamme aivan ehdottomasti auttaa sinua datapohjaisen sisällön ja jakelun konsultoinnissa

Lähetä viesti