Asiakastyytyväisyyden ja kokemuksen hallinta

Käännämme negatiiviset asiakaskokemukset pitkäaikaista lojaliteettia rakentavaksi asiakasuskollisuudeksi

Kuluttajien vaikutusvaltaa ei kannata aliarvioida. Heillä on näkemyksiä, arvoja ja vaatimuksia joita yksikään yritys ei voi jättää huomioimatta. Kuluttajilla on valtaa vaikuttaa kokonaisiin toimialoihin, mutta heitä kannattaa kuunnella myös siksi, että kuluttajat ovat tuotteidesi ja palveluidesi parhaita asiantuntijoita. Positiivinen palaute on aina mukavaa, mutta ikävänkään käyttäjäkokemuksen ei tarvitse olla asiakassuhteen loppu vaan uuden alku. Asiakastyytyväisyyden ja kokemuksen hallintapalvelumme avulla käännät negatiiviset asiakaskokemukset uusiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi.

Vahvat asiakassuhteet synnyttävät lojaliteettia, kasvattavat myyntiä ja vahvistavat brändiä

Asiakkaillasi on valtaa ja näkemyksiä joita kannattaa kuunnella ja kunnioittaa

Asiakasmenestyksellä tarkoitetaan liiketoimintamallia, jonka tarkoituksena on varmistaa, että palveluita tai tuotteita käyttävät kuluttajat saavat niistä haluamansa lopputulokset ja ovat samanaikaisesti myös käyttäjäkokemukseensa tyytyväisiä. Teknologian tasolla kyse on dataan perustuvasta asiakashallintaratkaisusta, joka auttaa yritystä pääsemään myyntitavoitteeseensa ja huomioi samalla asiakkaan antamat palautteet, ajatukset ja tietyllä tasolla jopa tunteet. Termillä asiakkaan ääni tarkoitetaan kuluttajan tuntemien odotusten, toiveiden ja ostoprosessin aikana tapahtuvien mahdollisten vastoinkäymisten synnyttämää prosessia, jonka pohjalta asiakaspolkuja voidaan optimoida tehokkaammiksi ja ystävällisemmiksi. Hyvin toteutettu asiakaslähestyminen maksimoi asiakassuhteiden keston, vahvistaa lojaliteettia, parantaa yrityksen brändiä ja tuo uusia myyntimahdollisuuksia.

Ilman konkreettisia toimenpiteitä paraskin data on vain hukkaan heitettyä informaatiota

Autamme sinua hyödyntämään asiakaspalautteita fiksusti ja tehokkaasti

Asiakkailta tai yrityksen omalta henkilökunnalta saatava palaute on toimiva asiakastyytyväisyyttä parantava työkalu, mutta vain jos prosessi johtaa tarvittaviin toimiin. Palautteita on myös erilaisia. Toisinaan ne ovat niin suoria ja helposti ymmärrettäviä, että tuotteen tai palvelun optimointi on nopeaa ja yksinkertaista. Joskus palaute voi sen sijaan olla niin monimutkaista, että sen tulkitsemiseen tarvitaan pitkälle kehitettyjä data-analyysityökaluja. Olennaisinta on kuitenkin muistaa, että ilman konkreettisia toimenpiteitä paraskin data on vain hukkaan heitettyä informaatiota.

Pystyt tarkastelemaan kaikkea kerättyä dataa yhdessä 360° näkymässä

Monikanavaisten käyttöliittymien ansiosta asiakaspalautteita voidaan kerätä tehokkaasti asiakaspolkujen kaikilta kosketuspisteiltä. Puhelut, videot, sähköpostit, chat-kanavat, palaute- ja arvostelutoimenpiteet sekä muut vastaavat myös sosiaalisessa mediassa laajasti käytettävät kanavat ja alustat tuottavat jatkuvasti valtavat määrät yhä tarkempaa ja luotettavampaa dataa. Asiakastyytyväisyyden ja kokemuksen hallintapalvelumme ansiosta pystyt tarkastelemaan ja hallinnoimaan kaikkea analysoitavaksi kerättyä dataa yhdessä ja samassa paikassa helppokäyttöisellä 360° työkalulla.

Hyvät käyttäjäkokemukset kasvattavat liiketoimintaa

Data ohjaa yhä vahvemmin kuluttajien ostokäyttäytymistä. Lojaliteettia kasvattavien kosketuspisteiden luomisesta asiakaspolkujen kaikkiin vaiheisiin on siksi tullut entistäkin tärkeämpi osa asiakastyytyväisyyttä ja käyttäjäkokemuksia mittaavia palveluita. Pitkälle personoituja asiakaspolkuja ei voi syntyä ilman tehokasta ja luotettavaa reaaliaikaista dataa. Erilaisten signaalien havainnointi ja analysointi yhdistettynä asiakaskäyttäytymisen ennustamiseen johtaa pitkälle optimoituihin sujuviin käyttäjäkokemuksiin, jotka synnyttävät lojaliteettia, vahvistavat brändiä ja kasvattavat liiketoimintaa.

Personoidut ja reaaliaikaiset raportit ovat onnistumisen edellytys

Ensiluokkainen asiakaskokemus on responsiivinen, harmoninen ja ennakoiva. Sellaisten tuottaminen vaatii riittävän tehokasta teknologiaa. Hyvän ja huonon käyttäjäkokemuksen ero löytyy lopulta kuitenkin datan laadusta. Mitä tarkempi ja yksilöidympi data, sitä parempi käyttäjäkokemus. Sama koskee analysointia ja hypoteesivaihetta. Personoidut ja reaaliaikaiset raportit ovat onnistumisen edellytys.

Asiakastyytyväisyyden ja kokemuksen hallintapalvelumme auttavat liiketoimintaasi koska

Data tekee fiksummaksi

Järjestelmällisesti toteutettu luotettava data-analyysi auttaa ymmärtämään tuotteesi tai palvelusi vahvuuksia ja heikkouksia.

Asiakkaat ovat parhaita asiantuntijoitasi

Palautetta kannattaa kuunnella tarkasti myös siksi, että tuotteidesi ja palveluidesi parhaita asiantuntijoita ovat todennäköisesti niiden käyttäjät.

Asiakaspalautteisiin julkisesti reagoiminen kertoo avoimuudesta

Asiakaspalautteisiin vastaaminen nopeasti ja julkisesti on selkeä viesti arvoistasi ja siitä, että yrityksesi on aidosti kiinnostunut asiakkaiden mielipiteistä ja kokemuksista.

Negatiiviset kokemukset pystytään kääntämään lojaliteetiksi

Erityisesti negatiiviseen asiakaspalautteeseen kannattaa reagoida niin nopeasti kuin mahdollista, sillä jokainen asiakassuhde on pelastamisen arvoinen.

Haluamme aivan ehdottomasti auttaa sinua asiakastyytyväisyyden ja kokemuksen hallinnassa

Lähetä viesti