Asiakaspolkujen orkestrointi

Teemme digitaalisista asiakaspoluista ystävällisempiä ja tehokkaampia reaaliaikaista dataa hyödyntämällä

Miellyttävän käyttäjäkokemuksen tarjoavia tehokkaaseen optimointiin perustuvia asiakaspolkuja ei voi syntyä ilman yritysten sisällä tapahtuvaa avointa yhteistyötä. Datapohjaisten asiakaspolkujen orkestrointipalvelumme ansiosta yrityksesi tuotekehitys-, myynti- ja markkinointiosastot pystyvät myös entistä yhdessä paremmin keskittymään asiakkaille tarjottavien käyttäjäkokemusten vahvistamiseen.

Hyvä käyttäjäkokemus kehittää asiakassuhteita ja brändiä

Perussääntö on, että emme koskaan yritä korjata asiakkaidemme digitaalisia asiakaspolkuja kerralla. Sen sijaan jaamme ne lyhyempiin mikropolkuihin, joiden ansiosta pystytään seuraamaan reaaliajassa asiakaspoluillasi tapahtuvaa liikehdintää. Jos esimerkiksi huomataan, että tietyn asiakkaan ostopolku päättyy aina samaan kriittisen kontaktipisteeseen, hänen käyttäytymiseensä voidaan vaikuttaa reaaliaikaisten viestien, pyyntöjen, sisältöjen ja palveluiden avulla täsmälleen oikealla hetkellä. Tämä johtaa tehokkaisiin ja pitkälle personoituihin miellyttäviin käyttäjäkokemuksiin, joita me Edita Primassa kutsumme nimellä happy paths. Niiden seurauksena yrityksesi brändi vahvistuu ja asiakastyytyväisyys kasvaa.

Dynaaminen monitorointi on fiksua ja tehokasta

Tarjoamme tehokasta dataa, kehittynyttä tekoälyä, ketterää identiteettien yhdistämistä ja pitkälle vietyä koneoppimista reaaliaikaisesti yhdisteleviä dynaamisia monitorointipalveluita. Vastoin kuin perinteiset kampanja- ja optimointipalvelut, jotka vaativat toimiakseen työläitä esitoimenpiteitä, meidän monitorointipalvelumme ovat dynaamisia. Ero on ratkaiseva.

Ymmärtämisen, aktivoinnin ja optimoinnin merkitys

1. Reaaliaikaiseen dataan perustuva seuranta auttaa ymmärtämään asiakkaiden ostokäyttäytymistä

Palveluidemme ansiosta pystyt seuraamaan reaaliajassa asiakkaittesi liikehdintää asiakaspolkujesi kaikissa kontaktipisteissä. Tämä auttaa ymmärtämään kuluttajien ostokäyttäytymistä ja tunnistamaan ne kriittiset vaiheet, joissa asiakaspolku aikaisemmin keskeytyi.

2. Tehokas aktivointi tekee asiakaspoluista sujuvampia ja hauskempia

Palveluidemme ansiosta pystyt välittömästi ohjaamaan tyytymättömän käyttäjän takaisin asiakaspolulle tai jopa reagoimaan tilanteisiin ennaltaehkäisevästi. Reaaliaikaisten palveluidemme avulla voit ottaa käyttöön myyntiä parantavia teknologioita ja dataan pohjautuvia strategioita.

3. Reaaliaikaisen datan ansiosta asiakaspolkujen optimointi on helpompaa

Taito testata, pilotoida ja optimoida on sujuvien asiakaspolkujen rakentamisen perusedellytys. Reaaliaikaiseen palautteeseen ja luotettavaan dataan perustuva orkestrointi on olennainen työkalu asiakaspolkujen tehokkaampaan määrittämiseen, jota data-analyysi-, testaus- ja raportointityökalumme sekä what-if-simulointianalyysit tukevat.

Ensiluokkaiset asiakaspolut syntyvät reaaliaikaisen datan ja orkestroitujen mikropolkujen avulla

Optimoiduista mikropoluista syntyy sujuvia, tehokkaita ja miellyttävän käyttäjäkokemuksen takaavia asiakaspolkukokonaisuuksia, joita kutsutaan nimellä happy paths. Niiden myötä myös manuaalisen työn tarve vähenee ja datan luotettavuus nousee.

Vaihe 1: Hypoteesi

 • Haastattelut, ennakkokyselyt ja työtapa-analyysi

 • Aineistojen ja viestien läpikäynti ja yleinen riskiarvio

 • Ostopersoonien ja kriittisten kontaktipisteiden arviointi

 • Asiakaspolkujen uudelleensuunnittelu tai päivitys

Vaihe 2: Testaus

 • Datan yhdistäminen ja vaihesuunnittelu

 • Asiakaspolkujen datavisualisointi

 • Datan laadun kvantifiointi

 • Hypoteesissa syntyneiden mikropolkujen (1-3 kpl) testaus

Vaihe 3: Käyttöönotto

 • Asiakasjaottelu ja ostopersoonien yhdistäminen

 • Mikropolkujen optimointi ja aktivointi

 • Reaaliaikaisten kosketuspisteiden aktivointi

 • Uusien asiakaspolkujen analysointi ja optimointi

Oikean maturiteetin löytyminen on menestyksen edellytys

Maturiteetin optimointi on pakollinen toimenpide, jota ilman yritykset eivät pysty enää tarjoamaan asiakkailleen ensiluokkaisia digitaalisia käyttäjäkokemuksia.

Haluamme aivan ehdottomasti auttaa sinua asiakaspolkujesi orkestroinnissa

Lähetä viesti