News

Author: Kati Budén / Marketing Communication Manager
Date: 2021-12-15

Visma Tampuuri, Edita Prima ja Kivra yhdessä kestävämmän digiyhteiskunnan puolesta

Visma Tampuuri, Edita Prima ja digipostipalvelu Kivra haluavat yhdessä mahdollistaa yhä useammalle suomalaiselle yritykselle ja kuluttajille mahdollisuuden valita ilmastoystävällinen kanava vastaanottaa postinsa digitaalisesti. 

Yhä nopeampaa vauhtia digitalisoituva maailma haastaa yrityksiä pysymään jatkuvasti muutoksen alaisena. Uudet ratkaisut markkinassa muuttavat ja mullistavat totuttuja toimintatapoja, luovat oikein käytettynä kilpailuetua samalla tukien ympäristötavoitteita. 

Uskomme ekosysteemeihin, emme egosysteemeihin

Toimivan digitaalisen ekosysteemin rakentaminen ja tarjottavien palveluiden konkretiaan vieminen onnistuukin parhaiten yhteispelillä. Visma Tampuuri, Edita Prima ja Kivra edistävät vastuullista digiasiointia tarjoamalla yrityksille kanavan lähettää ilmastoystävällistä digipostia kuluttaja-asiakkailleen. 

”Olemme iloisia, että saamme olla mukana mahdollistamassa uutta digitaalista postipalvelua. Kumppanuutemme Visma Tampuurin ja Kivran kanssa luo uusia innovatiivisia ratkaisuja vastuullisempien postipalveluiden ympärille, jonka ansiosta voimme kaikki tarjota asiakkaillemme parempia palveluita.” Edita Priman myynti- ja markkinointijohtaja  Ville Immonen toteaa.

Yhteistyön myötä Tampuuri Postituspalvelua käyttävät yritykset ja taloyhtiöt tavoittavat asiakkaansa yhdellä lähetyksellä, Edita Prima orkestroi viestit eteenpäin ja postit saapuvat asiakkaan valitsemaan kanavaan kuten digipostina Kivraan.

Kiinteistöalan toimijoilla on useita tarpeita viestiä kiinteistöjen käyttäjille. Perinteisten reskontralähetyksien, kuten esimerkiksi vuokra- ja vastikelaskujen, lisäksi on tarve lähettää erilaisia kutsuja ja pöytäkirjoja sekä ajankohtaisia tiedotteita. Vaatimustaso lähetyksien osalta on myös viime vuosina noussut, kun kirjepostin lisäksi pitäisi lähettää viestejä sähköpostiin, puhelimeen, asukassivuille sekä erilaisiin sähköisiin postilaatikoihin. Tampuurin Postituspalvelu helpottaa asiakkaamme arkea, kun yhdellä työkalulla voi lähettää samalla kertaa viestit eri kanaviin, asiakkaan toiveiden mukaisesti. Yhdellä lähetyksellä voi siis esimerkiksi osalle mennä viesti sähköpostilla, osalle kirjepostina, osalle Kivraan ja kaikille asukassivuille. Näin viestinnän pitääkin toimia, se on helppoa, nopeaa ja asiakaskohtaista.” Visma Tampuurin kumppanuuspäällikkö Erkki Ahonen toteaa. 

Kestävän digiyhteiskunnan tavoite on tuottaa kilpailukykyä vastuullisesti

Digipostiin siirtyminen suojelee konkreettisesti ja mittavasti ilmastoa sekä tukee yritysten ilmastostrategiaa. Samalla kuluttajille annetaan mahdollisuus keskittää useisiin kanaviin pirstaloitunutta viestintää ja vaikuttaa mihin asiointikanavaan viestejä saapuu.

Turvataksemme luontomme moninaisuuden ja hillitäksemme ilmastonmuutosta on yritysten tehtävä osansa yhdessä. Digitaalisilla ratkaisuilla voidaan pienentää hiilijalanjälkeä yrityksissä, mutta yhteistyöllä voimme suurentaa kädenjälkeämme yhteiskunnassa. Toimimalla yhdessä mahdollistamme positiivisen muutoksen, joka luo mahdollisuuksia markkinaan sen sijaan, että se rajoittaisi tai kaventaisi yritysten kilpailukykyä tulevaisuudessa.


Lisätietoja:

Edita Prima Oy

Ville Immonen, myynti- ja markkinointijohtaja, 040 743 2764

Visma Tampuuri Oy

Erkki Ahonen, kumppanuuspäällikkö, 040 746 3263

Kivra Oy

Maija Leivo, markkinointi- ja viestintäjohtaja, 050 522 2322

Edita Prima Oy

Jo vuonna 1859 toimintansa aloittanut Edita Prima on Pohjoismaiden ystävällisin teknologiayritys, joka auttaa asiakkaitaan kommunikoimaan paremmin. Kehitämme asiakkaidemme liiketoimintaa optimoimalla heidän asiakaspoluistaan tehokkaampia fiksumman datan avulla. Me teemme datasta ystävän.

www.editaprima.fi

Visma Tampuuri Oy

Tampuuri on kiinteistöalan kotimainen ohjelmistoasiantuntija, joka automatisoi ja yksinkertaistaa kiinteistöhallinnan prosesseja.

Tampuurin toimistot sijaitsevat kuudella paikkakunnalla ympäri Suomen ja heillä työskentelee kaikkiaan noin 100 asiantuntijaa. Työntekijöistä 28 keskittyy Tampuuri-ohjelmiston kehittämiseen. Näin varmistetaan, että Tampuuri kasvaa ja kehittyy asiakkaiden tarpeiden mukana. Vuoden 2020 liikevaihto oli 12,65 miljoonaa euroa ja tulos 3,3 miljoonaa euroa. Visma Tampuuri osa eurooppalaista Visma-konsernia.

www.tampuuri.fi

Kivra Oy

Kivra on digipostipalvelu yritysten ja kuluttajien väliseen sähköiseen asiointiin. Kivralla voi vastaanottaa, käsitellä ja arkistoida laskuja ja muita asiakirjoja sähköisesti ja turvallisesti, luontoa säästäen. Kivra Oy:n omistajat ovat Kivra AB, Telia Company ja Resurs Bank. Kivra Oy on perustettu vuonna 2018.

Kivra on aloittanut toimintansa Ruotsissa vuonna 2011 ja on nykyään maan digitaalisen asioinnin markkinajohtaja noin 5 miljoonalla käyttäjällään ja 70 000 mukana olevalla lähettäjäorganisaatiolla. Suomessa Kivra on aloittanut toimintansa helmikuussa 2020.

www.kivra.fi

Comments are most welcome and appreciated