Suostumuksen ja preferenssin hallinta

Muutamme yksityisyysasetus- ja tietosuojakysymykset liiketoimintaa ja brändiä vahvistavaksi kilpailueduksi

Verkossa olevan datan määrän kasvaessa yleinen mielenkiinto sitä kohtaan on lisääntynyt. Kyse ei ole enää teknologiayrityksistä, vaan myös maiden hallitukset, organisaatiot ja tavalliset ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia siitä, mitä heistä kerättävälle datalle tapahtuu ja miksi. Suostumuksen ja preferenssin hallintapalvelumme auttaa yritystäsi ymmärtämään paremmin niitä monimutkaisia kysymyksiä, joita digitalisaaliseen transformaatioon tietosuoja-asetuksissa liittyy.

”Olemme erittäin tyytyväisiä Edita Priman nopeaan toimintaan ja ammattitaitoiseen asenteeseen. Turvalliset ja tehokkaat toimintatavat keventävät osaltaan tuottavuuden kasvua valtion virastoissa ja laitoksissa.”

Lasse Pynnönen

Kehityspäällikkö, Väestörekisterikeskus

Yleiset GDPR-tietosuoja-asetukset ovat muuttaneet yritysten data-ajattelua

Kuka omistaa, hallinnoi ja kontrolloi verkossa olevaa dataa on yksi aikakautemme merkittävimmistä yhteiskunnallisista kysymyksistä. Data herättää ymmärrettävästi tunteita, eivätkä läheskään kaikki niistä ole positiivisia. Paras tapa kääntää dataan usein yhdistetty epäluottamus liiketoimintaa ja yrityksen brändiä vahvistavaksi eduksi on mahdollisimman avoin ja reilu suhtautuminen asiakkaita kohtaan. Dataan keräämiseen, hallinnointiin, käyttämiseen ja myymiseen liittyvät tietosuoja-asetukset kuten koko EU-alueella voimassa oleva GDPR-asetus ovat vaikuttaneet jo nyt merkittävästi siihen, miten yritykset, yhteisöt ja muut palveluntarjoajat datan suhteen toimivat. Jatkuvasti muuttuvat käytännöt ja toisaalta liian hitaasti uudistuva lainsäädäntö on hankaloittanut jo valmiiksi monimutkaista toimintaympäristöä entisestään. Haasteiden sekava verkosto on toisaalta tarjonnut uusia liiketoimintamahdollisuuksia niille, jotka ovat halunneet, osanneet ja ymmärtäneet toimia oikein. Parhaimmillaan dataan, käyttäjien yksityisyyteen ja tietosuoja-asetuksiin liittyvät kysymykset voivat olla selkeä kilpailuetu.

Tietosuoja-asetukset eivät ole este vaan mahdollisuus toimia oikein

Palveluidemme ansiosta asiakkaamme pystyvät hallitsemaan suostumus- ja yksityisuusasetuksiaan tehokkaasti, luotettavasti, keskitetysti ja selkeästi. Avoimuus lisää luottamusta ja johtaa miellyttäviin käyttäjäkokemuksiin, jotka ovat sidoksissa kasvaneeseen kuluttajatyytyväisyyteen ja parantuneeseen asiakaslojaliteettiin. Tiukasti valvotut tietosuoja-asetukset eivät silloin näyttäydy liiketoimintaa hidastavina esteinä vaan mahdollisuutena kehittää yrityksen arvoja ja kulttuuria. Avoimuuteen, ystävällisyyteen ja rehellisyyteen perustuva datastrategia on erinomainen erottautumiskeino aikoina, jolloin asiakkaan toiveiden, arvojen, tarpeiden ja mielipiteiden kunnioittaminen on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin.

Empaattisten tietosuoja-asetusten avulla voit

  • Rakentaa avoimuuteen perustuvia luottamuksellisia asiakassuhteita

  • Kommunikoida selkeästi mitä asiakkaidesi datalle tapahtuu ja mitä hyötyä sen jakamisesta on myös käyttäjälle

  • Käyttää monimutkaisen jargonin sijasta helposti ymmärrettävää kieltä

  • Vähentää peruuttamiseen johtavia negatiivisia asiakaskohtaamisia

  • Optimoida mainostuloja pitkälle kehitetyn analytiikan avulla

  • Minimoida dataan ja tietosuoja-asetuksiin liittyvät oikeudelliset riskit

  • Kääntää yksityisyysasetukset brändi- ja kilpailueduksi

  • Parantaa brändiisi liittyviä mielikuvia yrittämällä toimia niin oikein ja avoimesti kuin vain mahdollista

Haluamme aivan ehdottomasti auttaa sinua suostumuksen ja preferenssin hallinnassa

Lähetä viesti